Nowo otwarte poradnie

nowo otwarte poradnie

Punkt pobrań wymazów COVID-19 jest czynny codziennie w godzinach 07:00 - 13:00

Punkt Pobrań COVID

Zamknięcie bufetu

INFORMUJEMY Z DNIEM 21 PAŹDZIERNIKA BUFET SZPITALNY ZOSTAJE ZAMKNIĘTY DO ODWOŁANIA

Wstrzymanie przyjęć na Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

wstrzymanie

Wznawiamy przyjęcia z dniem 20.10.2020

wznawiamy przyjęcia

Poradnia Neonatologiczna

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Poradnia Neonatologiczna pracuje bez zmian.
Pacjentow przyjmujemy planowo.

Ogłoszenie z dnia 25.08.2020r.

Ogłoszenie

Badania IgM i IgG dla koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19)

Informujemy o możliwości wykonania odpłatnych oznaczeń przeciwciał IgM i IgG

(w surowicy krwi) specyficznych dla koronawirusa SARS-CoV-2

 

Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 w klasie IgM pojawiają się we krwi pomiędzy 7-10 dniem od wystąpienia objawów, ich obecność może świadczyć o aktywnym zakażeniu.

Badanie jest wskazane u osób bez objawów, które podejrzewają, że miały kontakt z osobą zakażoną i przebyły infekcję SARS-CoV-2.

Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG pojawiają się we krwi pomiędzy 11-14 dniem od wystąpienia objawów i utrzymują długo po wygaśnięciu infekcji. Ich obecność może świadczyć o przebytym zakażeniu.

 

KIEDY WARTO WYKONAĆ BADANIE ?

 • przechodziłeś infekcję z objawami charakterystycznymi dla COVID-19 lub grypopodobne, które nie były poddane diagnostyce,
 • badania przesiewowe u osób, które miały kontakt z zakażonymi SARS-CoV-2, ale nie spełniają kryteriów wykonania badań genetycznych (PCR),
 • monitorowanie osób narażonych na SARS-CoV-2 dla wychwycenia zakażeń bezobjawowych lub objawowych,
 • dla decyzji o kwarantannie, jej kontynuacji lub przerwaniu.

 

Oznaczenie przeciwciał anty-SARS-CoV-2 jest badaniem pomocniczym w diagnostyce zakażenia COVID-19. Wynik badania serologicznego powinien być interpretowany w połączeniu z objawami klinicznymi i wywiadem epidemiologicznym.

 

Koszt badania IgM – 50 zł, IgG – 50 zł

 

Istnieje możliwość zapłaty za badanie przelewem na konto. Nr konta:

74 2030 0045 1110 0000 0103 8710

Prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia przelewu.

 

Materiał do badania można pobrać w dni powszednie w niżej wymienionych punktach:

1. Punkt pobrań Centralnego Laboratorium Analitycznego przy ul. Baranki 24 w Ełku: od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 - 12:00, w soboty w godz. 7:30 - 12:00

2. Punkt pobrań Centralnego Laboratorium Analitycznego w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Konopnickiej 1 w Ełku: od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 - 12:00

 

Ogłoszenie

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. poszukuje:

Obowiązek zasłaniania ust i nosa

Warunki odbycia porodu rodzinnego

Badanie SARS-CoV-2 (Covid-19)

covid 19

Istnieje możliwość zapłaty za badanie przelewem na konto. Nr konta:

74 2030 0045 1110 0000 0103 8710

Prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia przelewu.

Przywracamy planowane leczenie pacjentów

Planowane przyjęcia

Tutaj uzyskasz pomoc w trakcie pandemii koronawirusa

Informacja dla pacjentów

Laboratorium - ważne informacje

Laboratotrium - ważne informacje

Porady telefoniczne

porady telefoniczne

Ogłoszenie stanu epidemicznego

Stan epidemiczny

Koronawirus - informacje

koronawirus - informacje

Jak myć ręce

Uwaga

Uwaga

Zakaz odwiedzin

zakaz odwiedzin

Komunikat Prezesa "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. - 05.02.2020r.

Komunikat Prezesa "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

w sprawie możliwości odbioru indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów w/g poniższego wykazu : 

Dokumentacja z leczenia szpitalnego (historie chorób) – 1999r.

Poradnia Zdrowia Psychicznego – od 1989r. do 1999r.

Poradnia Ortopedyczna - od 1991r. do 1999r.

Poradnia Laryngologiczna - od 1994r. do 1999r.

Poradnia Chorób Płuc dzieci - 1999r.

Poradnia Ginekologiczna – od 1998r. do 1999r.

Poradnia Reumatologiczna - 1999r.

Poradnia Rejon nr 2 - 1999r.

Poradnia Rejon nr 3 - 1999r.

Poradnia Rejon nr 4 - 1999r.

Poradnia Dzieci Chorych - 1999r.

Ośrodek Zdrowia Chełchy - Woszczele - 1999r.

Poradnia Stomatologiczna Sklejki - 1999r.

 

Prezes Zarządu "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. – stosownie do § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (DZ.U.2015 poz. 2069) informuje, iż planowane jest brakowanie (to jest likwidacja) dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych i w/w poradniach specjalistycznych. 

Osoby zainteresowane uzyskaniem dokumentacji medycznej tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, a w razie jego śmierci – osoba przez niego upoważniona do uzyskania dokumentacji medycznej w przypadku jego zgonu – mogą odebrać przedmiotową dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku w Archiwum "Pro-Medica" Sp. z o.o. w Ełku ul. Baranki 24, tel. 087-621-96-06 w terminie 60 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. 

Ełk, dnia 05.02.2020

Ranking Szpitali 2019

wykres obrazujący rankingNasz szpital zajął 34 pozycję w tegorocznym rankingu "Bezpieczny Szpital" w kategorii Ranking szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologiczny oraz 3 miejsce w województwie warmińsko-mazurskim. Ranking przygotowywany był już po raz 16 przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ)

Link do aktualnego rankingu

 

 

Szczegóły punktacji 2019  

 • Obszar A: 77% - budynki
 • Obszar B: 50% - zarządzanie majątkiem
 • Obszar C: 94% - zasilanie w media i instalacje
 • Obszar D: 98% - blok operacyjny
 • Obszar E: 100% - system sterylizacji
 • Obszar F: 94% - diagnostyka
 • Obszar G: 88% - systemy informatyczne
 • Obszar H: 85% - zarządzanie
 • Obszar I: 83% - polityka lekowa
 • Obszar J: 96% - jakość usług
 • Obszar K: 64% - certyfikaty
 • Obszar L: 71% - komfort pobytu pacjenta
 • Obszar M: 100% - analiza zdarzeń i skarg
 • Obszar N: 65% - personel i jego kwalifikacje
 • Obszar O: 55% - finanse 

Oferty Pracy

od 01.01.2019r. lekarzy specjalistów lub specjalistów II stopnia do pracy w Oddziale Chirurgii Ogólnej w godzinach normalnej ordynacji i na dyżury - szczegółypdf

"Pro-Medica" sp. z o.o. w Ełku zatrudni pielęgniarki i położne pdf

"Pro-Medica" sp. z o.o. w Ełku zatrudni fizjoterapeutę z wyższym wykształceniem pdf

"Pro-Medica" sp. z o.o. w Ełku zatrudni programistów VISUAL.NET

"Pro-Medica" sp. z o.o. w Ełku pilnie zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej pdf

"Pro-Medica" sp. z o.o. w Ełku pilnie zatrudni lekarzy do pracy w specjalistycznym zespole wyjazdowym ratownictwa medycznego "S" pdf

"Pro-Medica" sp. z o.o. w Ełku zatrudni konserwatora-elektrykapdf

"Pro-Medica" sp. z o.o. w Ełku zatrudni Diagnostów Laboratoryjnych do pracy w Centralnym Laboratorium Analitycznym (mile widziane uprawnienia serologiczne).

Zapraszamy na badania profilaktyczne

zaproszenia na badania

Ogólnopolska akcja bezpłatnych badań spirometrycznych

badania spirometryczne

XVI Regionalne Forum Medycyny Zakażeń

16 forum