Prosimy o zgłaszanie się do oddawania osocza

Oddawanie osocza

uniwersytecki szpital

 

INFORMACJE DLA OZDROWIEŃCÓW

 

Pokonałeś COVID-19? Oddaj osocze i pomóż wyzdrowieć innym!

Twoje osocze zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Oddaj je w najbliższym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Uratuj zdrowie i życie drugiemu człowiekowi!

Kto może oddać osocze?

Osocze może zostać pobrane od osób, które:

 • spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U.2017 poz. 1741)  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001741;

 • przechorowały COVID-19, bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, czyli minęło co najmniej:

  • 28 dni od zakończenia objawów;

  • 18 dni od zakończenia izolacji w przypadku osób, które przeszły zakażenie w sposób bezobjawowy;

 • są w wieku 18-65 lat;

 • w przypadku przeprowadzonej w przeszłości transfuzji oraz kobiet po przebytej ciąży w wywiadzie, wymagane będą dodatkowe badania, które wykonane zostaną przez Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Jak pobierane jest osocze?

Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy. Podczas plazmaferezy pobierana jest krew, którą rozdziela się  na osocze i pozostałe składniki, które są przetaczane z powrotem do tej samej żyły. Pobieranie osocza nie boli, jest całkowicie bezpieczne i trwa od 30 do 40 minut. Jednorazowo pobierane jest nie więcej niż 750 ml osocza.

Jeśli pobranie osocza metodą plazmaferezy nie jest możliwe, pobierane jest 450 ml krwi pełnej, z której otrzymywane jest ok 220-230 ml osocza.

Co dalej dzieje się z osoczem?

Pobrane osocze jest poddawane procedurze redukcji patogenów, dzielone na dawki wielkości 100-250 ml i zamrażane.

W zależności od zawartości w osoczu przeciwciał neutralizujących wirusa, chorym na COVID-19 przetacza się 200-400 ml osocza.

Jak działa terapia osoczem?

Zawarte w osoczu przeciwciała neutralizujące wirusa SARS-CoV-2 (który powoduje COVID-19) po przetoczeniu eliminują go z organizmu pacjenta z aktywnym zakażeniem. Chorzy często nie są w stanie wytworzyć własnych przeciwciał
lub wytwarzają je zbyt wolno (niewspółmiernie do rozwoju zakażenia). Podanie gotowych przeciwciał znacznie przyspiesza procesy obronne i pozwala skuteczniej walczyć z koronawirusem.

Terapia osoczem rekonwalescentów była już wcześniej stosowana wielokrotnie przy zakażeniach wirusem EBOLA, koronawirusem SARS (SARS-CoV), wirusem grypy A (H1N1) oraz wirusem „ptasiej” grypy A (H5N1). To jedna z najskuteczniejszych terapii przy zakażeniach wirusowych.

Rekomendujemy rejestrację przez stronę internetową www.rckikol.pl zakładka ozdrowieńcy.

Można również kontaktować się telefonicznie:

- tel. 89 524 55 77 w godz. 11.00 - 14.00

- tel. 668 017 797 w godz. 7.00 – 14.00

Nie są wymagane jakiekolwiek dodatkowe badania wykonywane indywidualnie przez dawcę. Niezbędne badania dla dawców zapewnione są przez publiczną służbę krwi.

Ogłoszenie z dnia 26.11.2020r.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, znieczulenia zewnątrzoponowe porodów naturalnych są zawieszone do odwołania

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Projekt unijny

Badania komercyjne wykonywane w naszym Laboratorium Mikrobiologicznym

badanie komercyjne

Oddział dla chorych z COVID-19

Ogłoszenie

Wznawiamy udzielanie świadczeń zdrowotnych

Informujmy, że w dniu 04.11.2020 r. o godz. 7:00 wznawiamy udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Oddziale Neonatologicznym.

UWAGA !!! 23.10.2020

UWAGA !!! 23.10.2020
W związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 osób z personelu oraz nałożeniem na nich izolacji i kwarantanny zmuszeni jesteśmy do odwołania zamknąć Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Neonatologiczny w naszym Szpitalu, o czym zostały powiadomione okoliczne szpitale i służby ratownictwa medycznego. Pacjentki mogą zgłaszać się między innymi do oddziałów położniczych szpitali w Grajewie, Piszu, Olecku, Giżycku, Suwałkach oraz do oddziałów innych szpitali. Natomiast w sytuacjach nagłych należy dzwonić do Pogotowia Ratunkowego pod numer 112 lub 999.

Nowo otwarte poradnie

nowo otwarte poradnie

Punkt pobrań wymazów COVID-19 jest czynny codziennie w godzinach 07:00 - 13:00

Punkt Pobrań COVID

Zamknięcie bufetu

INFORMUJEMY Z DNIEM 21 PAŹDZIERNIKA BUFET SZPITALNY ZOSTAJE ZAMKNIĘTY DO ODWOŁANIA

Wstrzymanie przyjęć na Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

wstrzymanie

Wznawiamy przyjęcia z dniem 20.10.2020

wznawiamy przyjęcia

Poradnia Neonatologiczna

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Poradnia Neonatologiczna pracuje bez zmian.
Pacjentow przyjmujemy planowo.

Ogłoszenie z dnia 25.08.2020r.

Ogłoszenie

Badania IgM i IgG dla koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19)

Informujemy o możliwości wykonania odpłatnych oznaczeń przeciwciał IgM i IgG

(w surowicy krwi) specyficznych dla koronawirusa SARS-CoV-2

 

Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 w klasie IgM pojawiają się we krwi pomiędzy 7-10 dniem od wystąpienia objawów, ich obecność może świadczyć o aktywnym zakażeniu.

Badanie jest wskazane u osób bez objawów, które podejrzewają, że miały kontakt z osobą zakażoną i przebyły infekcję SARS-CoV-2.

Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG pojawiają się we krwi pomiędzy 11-14 dniem od wystąpienia objawów i utrzymują długo po wygaśnięciu infekcji. Ich obecność może świadczyć o przebytym zakażeniu.

 

KIEDY WARTO WYKONAĆ BADANIE ?

 • przechodziłeś infekcję z objawami charakterystycznymi dla COVID-19 lub grypopodobne, które nie były poddane diagnostyce,
 • badania przesiewowe u osób, które miały kontakt z zakażonymi SARS-CoV-2, ale nie spełniają kryteriów wykonania badań genetycznych (PCR),
 • monitorowanie osób narażonych na SARS-CoV-2 dla wychwycenia zakażeń bezobjawowych lub objawowych,
 • dla decyzji o kwarantannie, jej kontynuacji lub przerwaniu.

 

Oznaczenie przeciwciał anty-SARS-CoV-2 jest badaniem pomocniczym w diagnostyce zakażenia COVID-19. Wynik badania serologicznego powinien być interpretowany w połączeniu z objawami klinicznymi i wywiadem epidemiologicznym.

 

Koszt badania IgM – 50 zł, IgG – 50 zł

 

Istnieje możliwość zapłaty za badanie przelewem na konto. Nr konta:

74 2030 0045 1110 0000 0103 8710

Prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia przelewu.

 

Materiał do badania można pobrać w dni powszednie w niżej wymienionych punktach:

1. Punkt pobrań Centralnego Laboratorium Analitycznego przy ul. Baranki 24 w Ełku: od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 - 12:00, w soboty w godz. 7:30 - 12:00

2. Punkt pobrań Centralnego Laboratorium Analitycznego w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Konopnickiej 1 w Ełku: od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 - 12:00

 

Ogłoszenie

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. poszukuje:

Obowiązek zasłaniania ust i nosa

Warunki odbycia porodu rodzinnego

Przywracamy planowane leczenie pacjentów

Planowane przyjęcia

Tutaj uzyskasz pomoc w trakcie pandemii koronawirusa

Informacja dla pacjentów

Laboratorium - ważne informacje

Laboratotrium - ważne informacje

Porady telefoniczne

porady telefoniczne

Ogłoszenie stanu epidemicznego

Stan epidemiczny

Koronawirus - informacje

koronawirus - informacje

Jak myć ręce

Uwaga

Uwaga

Zakaz odwiedzin

zakaz odwiedzin