Dział Finansowo-Księgowy - Kierownik, Z-ca Głównego Księgowego

Wybierz kontakt:

Kontakt

5 Piętro

Adres:
florczyk.m@szpital.elk.pl

Telefon: (87) 620 95 69