Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Ordynator:                      

lek. specjalista anestezjologii

i intensywnej terapii

i medycyny rodzinnej Waldemar Szypulski

KONTAKT:

Ordynator: Tel. 87 620-95-15
Asystenci Oddziału: Tel. 87 620-95-15
Pielęgniarka Oddziałowa: Tel. 87 620 95 06
Punkt Pielęgniarski: Tel. 87 620 95 16
 
Liczba łóżek: 7

 

Kardel

Pielęgniarka Oddziałowa:

Zenobia Kardel
 

O NAS

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii rozpoczął działalność od 01.01.1995. roku. Pierwszy pacjent został przyjęty dnia 02.01.1995. roku. Organizatorem oraz pierwszym ordynatorem oddziłu został lek.med. Tadeusz Zaborowski, pielęgniarka oddziałowa Zenobia Kardel. Trzon kadry lekarskiej tworzyli anestezjolodzy Szpitala Rejonowego im. Rydygiera w Ełku. W maju 2002 roku Szpital został przeniesiony do nowego budynku. OIT zlokalizowany został w zaadaptowanych pomieszczeniach Izby Przyjęć (sala 3-łóżkowa i  izolatka 1-łóżkowa). Od 2013 roku oddział funkcjonuje w nowych pomieszczeniach. Został wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt niezbędny do ratowania zdrowia i życia pacjentów z najcięższymi schorzeniami. Zwiększono ilość łóżek do 7. W oddziale jest możliwość leczenia pozaustrojową hemofiltracją krwi w przypadku całkowitej niewydolnośći nerek. Oddział nasz jest w chwili obecnej najlepiej wyposażonym i największym oddziałem wschodniej części województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

ZAKRES USŁUG

 • pełen zakres postępowania poresuscytacyjnegooait
 • wentylacja mechaniczna-pełen zakres
 • ciągłe monitorowanie funkcji układu krążenia i parametrów oddechowych
 • zakładanie cewników tętniczych i żylnych centralnych,cewników do dializ, do stymulacji endokawitarnej
 • intubacja dotchawicza
 • tracheostomia przezskórna metodą Griggsa
 • tlenoterapia
 • pomiar ciśnienia śródczaszkowego
 • pomiary hemodynamiczne przy użyciu PiCCO2oait
 • toaleta dzewa oskrzelowego z użyciem bronchofiberoskopu
 • pełen zakres badań laboratoryjnych,mikrobiologicznych i obrazowych-CT, USG, RTG, Echo serca, EKG
 • żywienie dojelitowe i pozajelitowe
 • pomiary spirometryczne z analizą gazów oddechowych i oceną metabolizmu
 • hemofiltracja hemodiafiltracja żyłowo-żylna

 

RODZAJE LECZONYCH SCHORZEŃ

 • pacjenci z niewydolnościami wielonarządowymi ze szczególnym uwzględnieniem niewydolności oddechowej
 • pacjenci poresuscytacyjnioait
 • pacjenci po rozległych zabiegach chirurgicznych 
 • pacjenci z ostrymi i przewlekłymi niewydolnościami nerek ( przy współpracy z Międzynarodowym Centrum Dializ)
 • ostre zapalenie trzustki
 • sepsa
 • wstrząs
 • ostry zespół wieńcowy (przy współpracy z OKI - Allenort)
 • pacjenci pourazowi

 

SPRZĘToait

Oddział wyposażony jest w:

 • nowoczesne respiratory do wentylacji- EV-Engstrom z modułem metabolicznym, 
 • monitory hemodynamiczne PiCCO2
 • pomiar ICP
 • wielofunkcyjne kardiomonitory
 • pompy infuzyjne i żywieniowe firmy B/Braun
 • łóżka do intensywnej terapi wielofunkcyjne
 • materace przeciwodleżynoweoait
 • system ogrzewania pacjenta
 • system chłodzenia pacjenta po reanimacji
 • kolumny do intensywnej terapii
 • komputerowy system nadzoru pielęgniarskiego
 • defibrylatory Cardio AID i Physio Control z możliwością kardiowersji oraz stymulacji
 • bronchofiberoskop