ZPO/ZOL

  • Drukuj

                         

Dorota GrygorukKierownik Zakładu:                      

mgr

Dorota Grygoruk

KONTAKT:
 
Kierownik ZPO/ZOL: Tel. 87 620-95-52
Pielęgniarka Oddziałowa: Tel. 87 621-97-46
Punkt Pielęgniarski: Tel. 87 620 95 54
 
Liczba łóżek: 30

 

Marciniak Ewa

Pielęgniarka Oddziałowa:

Marcinak Ewa

 

 

 

 

 

 

 

 

O NAS

ZPO i ZOL są to dwa połączone ze sobą zakłady. Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy (ZPO) istnieje od 2002 roku i1 liczy obecnie 30 łóżek, oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL), który powstał w 2004 roku, dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, który liczy 5 miejsc. Mamy też możliwość przyjęcia pacjenta za pełną odpłatnością czyli 115,00zł za dzień pobytu (cena nie obejmuje kosztu leków i pieluchomajtek, które Pacjent winien mieć swoje). Pacjentami zajmuje się wykwalifikowany zespół, który posługuje się nowoczesnym sprzętem do pielęgnacji i rehabilitacji osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych. W pełnej ciepła atmosferze, życzliwych profesjonalistów, w malowniczo położonym zakładzie, oddychając czystym mazurskim powietrzem, znoszenie choroby i jej skutków nie musi być dotkliwe

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Stały postęp nowoczesnej medycyny ratunkowej i wzrost poziomu wiedzy na temat cywilizacyjnych2 schorzeń neurologicznych, starzenie się społeczeństwa powoduje, że osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnego życia, w stanie wegetatywnym, wymagających profesjonalnej opieki pielęgniarskiej, stale przybywa.

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy sprawuje opiekę nad osobami wymagającymi przewlekłej wentylacji mechanicznej z niewydolnością oddechową, wymagających stosowania ciągłej terapii oddechowej za pomocą respiratora. Zadaniem

Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacją leczenia osób przewlekle chorych i osób, które przebyły leczenie szpitalne. Osoby te mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, a nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym. Jednak ze względu na stan zdrowia i niesprawność fizyczną, brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, powinny przez pewien czas przebywać pod fachową opieką.


Działania podejmowane w zakładzie mają na celu przygotowanie rekonwalescenta - pacjenta i jego rodziny,3 po ciężkiej ograniczającej jego sprawność chorobie do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych, zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia. W zakładzie wdrożony jest program profilaktyki i leczenia odleżyn, groźnego powikłania zdarzającego się pacjentom obłożnie chorym.

W celu wypełnienia wolnego czasu i rozwijania ukrytych niejednokrotnie zainteresowań pensjonariusze uczęszczają na terapię zajęciową odbywającą się w specjalnie do tego celu przystosowanej sali, a w okresie wiosenno - letnim organizowane są pobyty na świeżym powietrzu. Ćwiczenia rehabilitacyjne odbywają się w świetnie wyposażonej sali gimnastycznej na terenie zakładu.

 

ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY

Zespół ZPOW skład zespołu terapeutycznego wchodzi lekarz, pielęgniarki, opiekunki medyczne, fizykoterapeuci, terapeuta zajęciowy, psycholog, logopeda, dietetyk, lekarze różnych specjalności (w zależności od potrzeby). Pielęgniarska kadra jest doskonale przygotowana do opieki nad pacjentami przewlekle chorymi. Większość ma ukończony kurs kwalifikacyjny w zakresie opieki długoterminowej oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii, kursy specjalistyczne w zakresie leczenia ran przewlekłych, opieki paliatywnej, wykonywania EKG i terapii zajęciowej.

 

WARUNKI POBYTU4


Pokoje 2 lub 3 osobowe z łazienkami, przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Zakład posiada salę rehabilitacyjną i salę dziennego pobytu, gdzie pod okiem fachowca odbywa się terapia zajęciowa.  

 

SPOSÓB I TRYB KIEROWANIA

Sposób i tryb kierowania osób do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Opiekuńczo-Leczniczego oraz zasady odpłatności za pobyt w tych zakładach określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998r. (Dz.U. Nr 166 z 1998r poz.1265). Komplet formularzy do wypełnienia przez lekarza i pielęgniarkę zajmującą się pacjentem jest do pobrania poniżej.

  1. Podanie o przyjęcie do ZPO / ZOL
  2. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego / Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
  3. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
  4. Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do Zak. Opiekuńczego / przebywającego w Zak. Opiekuńczym
  5. Wniosek o wydanie skierowania do ZOL / ZPO
  6. Karta kwalifikacji dorosłych do żywienia pozajelitowego lub dojelitowego
  7. Karta kwalifikacji do przewlekłej wentylacji w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym