Pracownia Endoskopii

 

Dariusz ZającKierownik Pracowni:                      

lek. spec. chorób wew. i gastroenterolog

Dariusz Zając

KONTAKT:

Kierownik Pracowni: Tel. 87 620-95-61

 

Urszula Olszewska

Pielęgniarka koordynująca:

Urszula Olszewska
 

O NAS

Pracownia endoskopowa wykonuje badania endoskopowe diagnostyczno - zabiegowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Badania górnego odcinka przewodu pokarmowego wykonywane są również dzieciom. W zależności od sytuacji badania mogą być wykonywane w warunkach całkowitego zniesienia bólu. Badania zabiegowe:

 • endoskopowe tamowanie krwawień z przewodu pokarmowego
 • endoskopowe usuwanie polipów jelita grubego
 • ECPW ze sfinkterotomią, usuwaniem złogów, z protezowaniem dróg żółciowych

 

GASTROSKOPIA

Jest najskuteczniejszą metodą diagnostyczną dla oceny wymienionych części przewodu pokarmowego. Dodatkowo w razie potrzeby istnieje możliwość pobrania wycinków celem stwierdzenia obecności bakterii Helicobacter pylon,odpowiedzialnej za nowotwory wrzodu lub też celem oceny mikroskopowej w przypadku stwierdzenia wrzodu żołądka, polipa lub innych zmian, Ma to zasadnicze znaczenie dla wyboru późniejszych metod leczenia. Nie ma obecnie innego badania o jednakowych możliwościach diagnostycznych. Przeprowadzenie badania: Badanie jest przeprowadzone zwykle w pozycji leżącej na lewym boku. Przed badaniem należy usunąć ewentualne protezy zębowe. Po miejscowym znieczuleniu gardła za pomocą ligokainy w aerozolu lekarz zakłada między szczęki plastikowy ustnik (celem ochrony delikatnego instrumentu). Następnie wprowadza do jamy ustnej i gardła fiberoskop średnicy około i cm. Prosząc jednocześnie o wykonanie ruchu połykowego. Ten moment może być nieprzyjemny i wywołać uczucie duszenia: wymaga współpracy z lekarzem wykonującym badanie. Oglądanie wnętrza przewodu pokarmowego trwa zwykle kilka minut, jest tylko nieco nieprzyjemne, ale w zasadzie bezbolesne. Również pobieranie wycinków jest całkowicie bezbolesne. instrument służący do badania jest specjalnie dezynfekowany przed każdym badaniem. Z tego powodu zainfekowanie chorego w trakcie badania jest praktycznie niemożliwe, Wycinki błony śluzowej pobiera się sterylnymi szczypczykami. co również zabezpiecza przed zakażeniem.

KOLONOSKOPIA

Badanie, które Pani/Panu proponujemy wymaga Pani/a zgody. Aby ułatwić tą decyzją informujemy w tej ulotce oraz w ewentualnej rozmowie wyjaśniającej o rodzaju, znaczeniu i możliwych powikłaniach planowanego badania.
Dlaczego proponujemy Państwu to badanie?
Na podstawie wykonanych dotychczas badań i wywiadu lekarskiego podejrzewamy u Pani/a istnienie zmian chorobowych w obrębie jelita grubego. W celu dokładnego określenia tych zmian lub wykluczenia ich istnienia przed ewentualną terapią należy wykonać badania diagnostyczne. Istnieją dwa sposoby badania: (l) poprzez endoskopową oceną jelita grubego bądź (2) radiologiczną za pomocą środka kontrastowego wprowadzanego doodbytniczo. Zastosowanie techniki endoskopowej najczęściej nie wywołuje dolegliwości bólowych lub są one niewielkie, a sama ocena jelita jest znacznie dokładniejsza niż przy badaniu RTG. W znacznym też stopniu eliminuje możliwość pominięcia zmian chorobowych.

W większości przypadków nie wymaga znieczulenia ogólnego. Nie bez znaczenia jest możliwość kojarzenia badania diagnostycznego (kolonoskopia) z ewentualnym równoczesnym zabiegiem terapeutycznym (np.: odcięcie polipów) w razie wykrycia tego typu zmiany,coniejest możliwe w badaniu RTG. Przeprowadzenie badania

Badanie wykonuje się po odpowiednim przygotowaniu, polegającym na oczyszczeniu z resztek pokarmowych jelita najczęściej za pomocą doustnie podanych środków przeczyszczających, wspomaganych przez wlewy lub wlewki doodbymicze. Przygotowanie rozpoczyna się w przeddzień zabiegu, kiedy chory musi powstrzymać się od jedzenia i picia innych płynów niż służące do oczyszczenia jelita. W rzadkich przypadkach, ze wzglądu na stan ogólny pacjenta uniemożliwiający tego typu przygotowanie, czyszczenie jelita polega na kilkudniowej głodówce, połączonej z licznymi doodbytniczymi wlewami czyszczącymi. Samo badanie wykonywane jest przy zastosowaniu giętkiego kolonoskopu, który wprowadza się przez odbyt do jelita grubego. Zabieg może być okresami bolesny: ewentualny ból trzeba odróżniać od stale występującego wzdęcia wynikającego z podawania powietrza do światła jelita dla jego pełnej oceny należy zgłosić lekarzowi, a jego stale utrzymywanie się może być wskazaniem do odstąpienia od dalszej oceny jelita. Instrument służący do kolonoskopii jest specjalnie dezynfekowany przed każdym badaniem, dlatego też zainfekowanie jest praktycznie niemożliwe. W razie potrzeby pobiera się ze zmian chorobowych wycinki do oceny histopatologicznej. Służą do tego sterylne szczypczyki, co również chroni przed zakażeniem.

 

SPRZĘT

Pracownia wyposażona jest w gastroskopy:

 • 4 gastroskopy typu wideo (w tym 2 o rozdzielczości HD i obrazowaniem NBI),
 • 3 kolonoskopy typu wideo (w tym 1 o rozdzielczości HD i obrazowaniem NBI),
 • 2 duodenoskopy typu wideo,
 • 1 aparat RTG z ramieniem C,
 • 2 diatermie z przystawkami APC,
 • 2 myjnie automatyczne - 3 stanowiska

 

ZAKRES USŁUG

Oddział wyposażony jest w:

 • nowoczesne respiratory do wentylacji- EV-Engstrom z modułem metabolicznym, 
 • monitory hemodynamiczne PiCCO2
 • pomiar ICP
 • wielofunkcyjne kardiomonitory
 • pompy infuzyjne i żywieniowe firmy B/Braun
 • łóżka do intensywnej terapi wielofunkcyjne
 • materace przeciwodleżynowe
 • system ogrzewania pacjenta
 • system chłodzenia pacjenta po reanimacji
 • kolumny do intensywnej terapii
 • komputerowy system nadzoru pielęgniarskiego
 • defibrylatory Cardio AID i Physio Control z możliwością kardiowersji oraz stymulacji
 • bronchofiberoskop

 

DO POBRANIA