Centralna Sterylizatornia

                         

Baran HalinaKierownik:      

mgr

Halina Baran

KONTAKT:


Telefon: Tel. 87 620-95-87

 

 

 

 

 

 
 


 O NAS

Sterylizacja jest procesem mającym na celu zabicie wszystkich form drobnoustrojów, w tym także spor bakterii. Gwarancją sterylności narzędzi i materiałów medycznych uzyskuje się przez zachowanie właściwego toku postępowania z materiałem przed sterylizacją, prawidłowo prowadzony proces sterylizacji oraz właściwe postępowanie z materiałami po przeprowadzonym procesie sterylizacji. Bardzo ważne są wszystkie ogniwa w "sterylizacyjnym łańcuchu zależności":

 • dezynfekcja po użyciu
 • dokładne umycie i wysuszenie
 • odpowiednie opakowanie
 • właściwe ułożenie w komorze sterylizatora
 • przestrzeganie parametrów sterylizacji
 • kontrola procesu
 • wyładunek z komory
 • przechowywanie
 • dystrybucja
 • transport
 • aseptyczne otwarcie opakowania


URZĄDZENIA I APARATURA STANOWIĄCE WYPOSAŻENIE CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Część brudna:

 • myjnia/dezynfektor DEKO 2000 - przelotowa 
 • stoły do segregacji brudnych narzędzi 
 • stoły ze zlewozmywalni do mycia ręcznego narzędzi 
 • pistolet do suszenia 
 • pistolet do mycia wózków


Część czysta:

 • dwa sterylizatory parowe przelotowe 
 • sterylizator gazowy przelotowy 
 • stanowisko do zgrzewarki rolkowej i zgrzewarka 
 • dwa stoły robocze do kompletowania i pakowania materiału 
 • dwa wózki załadowcze materiału do sterylizatorów

część sterylna:

 • regały na wysterylizowany materiał 
 • dwa wózki wyładowcze materiału wysterylizowanego ze sterylizatorów

W pomieszczeniach i przestrzeniach komunikacyjnych, w których wymagane jest okresowe wyjaławianie powietrza są rozmieszczone stałe lampy bakteriobójcze.POMIESZCZENIA WCHODZĄCE W SKŁAD POSZCZEGÓLNYCH STREF W CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Strefa brudna:

 • pomieszczenie przyjęcia materiałów z bloku operacyjnego oraz innych jednostek organizacyjnych szpitala
 • pomieszczenie mycia wózków
 • pomieszczenie suszenia wózków
 • składzik porządkowy (pomieszczenie przeznaczone do przechowywania środków czystości) 
 • magazyn środków dezynfekcyjno-myjących 
 • wc

Strefa czysta:

 • magazyn środków opatrunkowych dostarczonych z apteki szpitalnej 
 • pomieszczenie segregacji i pakowania bielizny oraz środków opatrunkowych 
 • pomieszczenie kompletowania, pakowania i kontroli materiału do sterylizacji 
 • pomieszczenie ze sterylizatorem gazowym 
 • wc

Strefa sterylna:

 • pomieszczenie wyładunku wysterylizowanego materiału z autoklawów parowych 
 • pomieszczenie wyładunku wysterylizowanego materiału ze sterylizatora gazowego 
 • pomieszczenie ekspedycji (stąd zabierany jest wysterylizowany materiał do poszczególnych jednostek organizacyjnych szpitala) 
 • magazyn materiałów sterylnych

Między strefami brudną i czystą; czystą i sterylną znajdują się śluzy umywalkowo-fartuchowe dla personelu, w których należy się przebierać przed wejściem do poszczególnych stref centralnej sterylizatorni. Pomieszczenia śluzy umywalkowo-fartuchowej są wyposażone w zespoły wieszaków, umywalki, dozowniki z mydłem i środkami do odkażania rąk oraz jednorazowe ręczniki.