Przychodnia Specjalistyczna ul. Konopnickiej 1

 

W ramach Przychodni Specjalistycznej funkcjonują następujące poradnie:

 • Poradnia Alergologiczna
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Medycyny Pracy
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej - Gabinet Chirurgicznego Leczenia Otyłości
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej - Gabinet Stomijny
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej - konsultacje ordynatorskie w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii tarczycy
 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Medycyny Sportowej - od 01.10.2017 wyłącznie wizyty komercyjne
 • Poradnia Preluksacyjna
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradnia Ginekologii i Położnictwa
 • Punkt Szczepień
 • Gabinety Diagnostyczno-Zabiegowe
 • Pracownia EEG i Biofeedback
 
Rejestracja Pacjenta
 
Pacjenci powinni rejestrować się na określony dzień i godzinę:
 • osobiście przy okienku rejestracji lub telefonicznie w godz.:
07.00 - 19.00 - osobiście
08.00 - 19.00 - telefonicznie
 
Skierowanie do poradni powinno zawierać następujące dane:
 • oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie (pieczątka nagłówkowa)
 • oznaczenie pacjenta (imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania)
 • oznaczenie podmiotu, do którego kieruje się pacjenta (nazwa poradni)
 • rozpoznanie ustalone przez lekarza kierującego
 • datę wystawienia skierowania
 • oznaczenie osoby kierującej (pieczątka lekarza)
Obowiązkiem pacjenta jest dostarczenie oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zapisania na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy.