Przychodnia Specjalistyczna ul. Baranki 24

W ramach Przychodni Specjalistycznej funkcjonują następujące poradnie:

 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Kardiologiczna - Gabinet Kontroli Stymulatorów
 • Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci
 • Poradnia Onkologiczna
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 • Poradnia Urologiczna
 • Poradnia Neonatologiczna
 • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci
 • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
 • Zespół Domowego Leczenia Tlenem
 • Gabinety Diagnostyczno-Zabiegowe
 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc - Rejestracja tel.: 87 620 95 21
 • Poradnia Logopedyczna - Rejestracja tel.: 87 620-95-85
 
Rejestracja Pacjenta
 
Pacjenci powinni rejestrować się na określony dzień i godzinę:
 • osobiście przy okienku rejestracji lub telefonicznie w godz.:
07.00 - 18.00 od poniedziałku do czwartku
07.00 - 15.00 piątek
 
Skierowanie do poradni powinno zawierać następujące dane:
 • oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie (pieczątka nagłówkowa)
 • oznaczenie pacjenta (imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania)
 • oznaczenie podmiotu, do którego kieruje się pacjenta (nazwa poradni)
 • rozpoznanie ustalone przez lekarza kierującego
 • datę wystawienia skierowania
 • oznaczenie osoby kierującej (pieczątka lekarza)
Obowiązkiem pacjenta jest dostarczenie oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zapisania na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy.
 
W ramach Przychodni Specjalistycznej funkcjonują również następujące poradnie komercyjne, w których

porady udzielane są odpłatnie:

 • Poradnia Chorób Zakaźnych
 • Poradnia Reumatologiczna

Porady udzielane są po wcześniejszym umówieniu i opłacie za wizytę.

Rejestracja telefoniczna pod numerem: 601-477-548, 87 506-50-60.