Konferencje

 

 

 

 

Konferencje zrealizowane:

 

Lp. Tytuł Konferencji: Data:
23

 

XVI Regionalne Forum Medycyny Zakażeń

Aktualne wyzwania dla zespołów zakażeń i antybiotykoterapii

 

02-04.10.2019
22

 

XV Regionalne Forum Medycyny Zakażeń

Wyzwania dla szpitali wobec powszechnego zjawiska 
szerzenia się szczepów wieloopornych

 

17-19.10.2018
21

 

XIV Regionalne Forum Medycyny Zakażeń

Nowe wyzwania dla medycyny zakażeń w świetle zachodzących zmian w epidemiologii pacjentów i drobnoustrojów

 
11-13.10.2017
19

 

XIII Regionalne Forum Medycyny Zakażeń

Ekonomika a zapobieganie zakażeniom nabytym w szpitalu

 
12-14.10.2016
18

 

XII Regionalne Forum Medycyny Zakażeń

Strategie zapobiegania oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe

 
07-09.10.2015
17

 

XI Regionalne Forum Medycyny Zakażeń

Mierniki jakości usług i bezpieczeństwa pacjenta w szpitalu

 
08-10.10.2014
16  

X Jubileuszowe Regionalne Forum Medycyny Zakażeń

Problemy Antybiotykoterapii Zakażeń

 

04-06.04.2013
15  

IX Regionalne Forum Medycyny i Zakażeń

Jak uczynić szpital miejscem bezpiecznym - strategie zapobiegania narastaniu oporności na antybiotyki w szpitalu

 

03-05.10.2012
14  

II Pielęgniarska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Rola Pielęgniarki w zespole terapeutycznym

 

11.05.2012
13  

VIII Regionalne Forum Medycyny i Zakażeń

Świat drobnoustrojów - nieustanne wyzwania współczesnej medycyny

 

28-29.10.2011
12

 

VII Regionalne Forum Medycyny i Zakażeń

Problemy współczesnej medycyny zakażeń oraz próby ich rozwiązań

 

09-10.2010
11  

I Pielęgniarska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Zawód Pielęgniarki i Położnej w dobie przemian w ochronie zdrowia

 

17.05.2010
10  

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Choroby naczyniowe mózgu - profilaktyka i rehabilitacja

 

16-17.10.2009
 

VI Regionalne Forum Medycyny i Zakażeń

POSTĘPY WSPÓŁCZESNEJ MIKROBIOLOGII - czy wygrywamy walkę z drobnoustrojami - porażki, nadzieje?

 

24-25.09.2009
8  

V Regionalne Forum Medycyny i Zakażeń

EPIDEMIOLOGIA SZPITALNA - czas na wyjście z cienia

 

11-12.04.2008
 

IV Regionalne Forum Medycyny i Zakażeń

Rp. antybiotyk OPORNOŚĆ NA ANTYBIOTYKI - TO TAKŻE TWÓJ PROBLEM

 

19-20.04.2007
 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Urazy rdzenia kręgowego - profilaktyka i rehabilitacja

 

13-14.10.2006
5  

III Regionalne Forum Medycyny i Zakażeń

ZAKAŻENIA SZPITALNE - nowe wyzwania i zagrożenia, SEPSA - wyścig z czasem

 

20-21.04.2006
 4  

II Regionalne Forum Medycyny i Zakażeń

ZAKAŻENIA W CHIRURGII – zagrożenia i wyzwania

 

15-16.04.2005
 3  

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Skoliozy u dzieci i dorosłych

 

24.04.2004
 2  

I Regionalne Forum Medycyny i Zakażeń

Narastanie oporności drobnoustrojów na antybiotyki jako problem globalny i lokalny

 

22.04.2004
 1  

Zebranie Naukowo-Szkoleniowe

Problemy diagnostyczne i terapeutyczne w zespołach bólowych krzyża

 

15.03.2003