Mechanizm Finansowy EOG na lata 2009-2014

 

http://www.promedica.elk.com.pl/images/banners/geotermia.jpg

 

 

Głównym celem podjęcia realizacji "Projektu" jest konieczność obniżenia zużycia energii a tym samym i kosztów utrzymania "Szpitala" bez obniżenia standardu osób leczonych i obsługującego ich personelu.

 

Zakres projektu:

  • Modernizacja lub wymiana stolarki okiennej
  • Wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne - wymiana opraw na energooszczędne typu LED
  • Przystosowanie węzła c.w.u i kotłowni parowej do przyjęcia ciepła z pomp ciepła
  • Modernizacja instalacji wentylacyjnych z odzyskiem ciepła (rekuperacja)
  • Wykonanie instalacji do wykorzystania energii geotermalnej
  • Montaż systemów zarządzania energią w budynkach - rozbudowa systemu BMS
 
 
 
 
geotermia-stopka