Komunikat Prezesa "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.

Komunikat Prezesa „Pro-Medica” w Ełku sp. z o.o

w sprawie możliwości odbioru indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów w/g poniższego wykazu : 

Dokumentacja z leczenia szpitalnego (historie chorób) – 1997r.

  • Historie Chorób – Bajtkowo – 1997r.
  • Poradnia Chirurgiczna – 1997r.
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego – 1997r.

Prezes Zarządu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o – stosownie do § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (DZ.U.2015 poz. 2069) informuje, iż planowane jest brakowanie (to jest likwidacja) dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych i w/w poradniach specjalistycznych. 

Osoby zainteresowane uzyskaniem dokumentacji medycznej tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, a w razie jego śmierci – osoba przez niego upoważniona do uzyskania dokumentacji medycznej w przypadku jego zgonu – mogą odebrać przedmiotową dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku w Archiwum

Pro-Medica” sp. z o.o w Ełku ul. Baranki 24, tel. 087-621-96-06 w terminie 60 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.