Izba Przyjęć

                         

Baranowska EwaKierownik Izby Przyjęć:                     

mgr

Ewa Baranowska

KONTAKT:


Koordynator: Tel. 87 620-95-90

 

Punkt Pielęgniarski: Tel. 87 620-95-12

 

 

 

 

 

 
 


 


O NAS

Izba Przyjęć jest centralnym punktem szpitala i ściśle współpracuje ze wszystkimi oddziałami szpitalnymi oraz innymi komórkami świadczącymi usługi na rzecz pacjenta. 

W skład Izby Przyjęć wchodzą:

 • rejestracja izba
 • gabinety badań
 • sala reanimacyjna
 • gabinety zabiegów chirurgicznych
 • sala obserwacyjna
 • pomieszczenie sanitarne

W Izbie Przyjęć udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu wstępnej diagnostyki i leczenia osób znajdujących się w stanie nagłego pogorszenia lub zagrożenia zdrowia i życia. Izba Przyjęć wyposażona jest w środki łączności wewnętrznej oraz w środki łączności z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Doświadczona kadra medyczna zapewnia pomoc pacjentom przybywającym do szpitala. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem umożliwiającym skuteczną pomoc medyczną i ratującym życie.

Izba Przyjęć Szpitala przyjmuje pacjentów:izba

 • zgłaszających się na podstawie skierowania lekarza
 • przywiezionych przez zespoły Ratownictwa Medycznego
 • zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia

 

DO ZADAŃ IZBY PRZYJĘĆ NALEŻY:

 • rejestracja osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych
 • zapewnienie niezwłocznego zbadania przez lekarza dyżurnego
 • objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską i lekarską stosownie do jego stanu, w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków
 • przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji
 • udzielenie porady i pomocy doraźnej pacjentowi nie zakwalifikowanemu do hospitalizacji
 • prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej

 

PERSONEL:

Kadra medyczna odgrywa szczególna rolę w tworzeniu usług medycznych. Usługa medyczna to nie tylko procedury i standardy, ale postawa personelu medycznego, kompetencje i umiejętności w tym umiejętności komunikacyjne personelu. Podczas pobytu pacjenta w szpitalu mają miejsce różne czynności pozamedyczne: rejestracja, przyjmowanie i wypisywanie ze szpitala. Wielkie znaczenie ma tu umiejętna komunikacja, życzliwość, przyjazne nastawienie, zapewnienie warunków umożliwiających zachowanie intymności i poszanowania godności osobistej. Te działania i postawy w wielkim stopniu wpływają na satysfakcję pacjentów w trakcie hospitalizacji. Kształtowanie i utrzymywanie pożądanych postaw personelu pielęgniarskiego ma znaczący wpływ na wizerunek szpitala i jest nadrzędnym celem tak jak podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 

PRZYJĘCIA PLANOWANE REALIZOWANE SĄ:

 • godz. 08.00 na Ośrodek Chirurgii Ogólnej,  Bariatrycznej i Onkologicznej 
 • od godz. 08.00 - 09.00 na Oddział Ginekologiczno - Położniczy
 • od godz. 09.00 - 10.00 na Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej 
 • od godz. 11.00 - 12.00 na Oddział Kardiologiczny 
 • od godz. 11.00 - 12.00 na Oddział Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii
 • pozostałe Oddziały na bieżąco

Termin przyjęcia do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej mażna ustalić:

 • telefonicznie (87) 620 95 37
 • przesyłając kserokopię skierowania i dokumentacji medycznej uzasadniającej skierowanie
 • zgłaszając się na kwalifikację ze skierowaniem i dokumentacją medyczną uzasadniającą skierowanie:

          dorośli: czwartek 12:00-13.30

          dzieci: czwartek 11.00-13:00
Przed zgłoszeniem się do lekarza należy zarejestrować się na Izbie Przyjęć

Izba Przyjęć dokonuje rejestracji pacjentów zgłaszających się po pomoc w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej:
         dni powszednie 18.00 - 08.00
         dni świąteczne i wolne od pracy 08.00 - 08.00