Informacje dla przedstawicieli firm farmaceutycznych

 

W związku z tym informuję, że formularz zgody dla firmy farmaceutycznej na spotkanie w celu reklamy i promocji produktu leczniczego jest dostępny w sekretariacie. Zgody udziela Prezes „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. W przypadku nieobecności Prezesa decyzję w tej sprawie podejmuje Naczelny Lekarz, a w przypadku jego nieobecności – Członek Zarządu zastępujący Prezesa Zarządu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.

Jednocześnie informuję, że możliwe są szkolenia dla personelu medycznego w godzinach pracy na warunkach określonych w umowie pomiędzy spółką, a firmą organizującą szkolenie - wzór umowy na szkolenie jest w dyspozycji RUM.

 

Pliki do pobrania:

1. Zgoda na reklamę, promocję produktu leczniczego.