Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 

 

  

 

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XX Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego Mazurskie Centrum Zdrowia Zakład Opieki Zdrowotnej w Ełku - "Pro-Medica" w Ełku sp. z o.o. otrzymało dofinansowanie projektu pod nazwą "Zakup ambulansów wraz z wyposażeniem przez Mazurskie Centrum Zdrowia Zakład Opieki Zdrowotnej w Ełku - "Pro-Medica" w Ełku sp. z o.o." Umowa nr VDA POIS.12.01.00-00-062/08-00 z dnia 26.06.2009r. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosił 85%, tj. 858 798,38zł. W wyniku realizacji projektu zakupione zostały trzy ambulanse wraz z pełnym wyposażeniem, które zapewniają najlepsze warunki świadczenia usług medycznych, co wpłynie na jakość i skuteczność świadczeń medycznych udzielanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. Wymiana ambulansów skróci czas dotarcia zespołów na miejsce zdarzenia co ma podstawowe znaczenie dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego.

Więcej informacji o Programie Operacyjnym Infrastruktura i środowisko pod adresem: www.pois.gov.pl

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko