Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 


               

 

Mazurskie Centrum Zdrowia Zakład Opieki Zdrowotnej w Ełku – „Pro-Medica” w Ełku Sp. Z o.o. przystąpił do realizacji projektu pt.:

„Wyposażenie Mazurskiego Centrum Zdrowia Zakład Opieki Zdrowotnej w Ełku - „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. w nowoczesną aparaturę do diagnostyki obrazowej”

Współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 - „Infrastruktura społeczna”
Działanie 3.2 - „Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej”
Poddziałanie 3.2.1 - „Infrastruktura ochrony zdrowia”
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.


Całkowita wartość Projektu wynosi 1 435 455,54 PLN
Kwota dofinansowania wynosi 1 148 364,43 PLN

OPIS PROJEKTU

W ramach projektu Mazurskie Centrum Zdrowia Zakład Opieki Zdrowotnej w Ełku – „Pro-Medica” w Ełku Sp. Z o.o. Zostanie doposażony w nowoczesny sprzęt:

  1. Uniwersalny zestaw rtg zdalnie sterowany do fluoroskopii, radiografii i zdjec płucnych oraz kostnych do Szpitala przy ul. Baranki 24 złozony z : generatora o mocy min. 50 kw (klasy hf), uniwersalnej scianki rtg do fluoroskopii i radiografii, systemu tv rtg, lampy rtg do scianki anody wirujacej, wysokoobrotowej, stołu kostnego z pływajacym blatem, stojaka do zdjec płucnych, zawieszenia lampy rtg na kolumnie podłogowej.
  2. Zestaw rtg do Przychodni Specjalistycznej przy ul Konopnickiej, przystosowany do zdjec płucnych i kostnych. Zestaw składa sie z : generatora wysokiej czestotliwosci min. 50 khz, lampy rtg - anody wirujacej wysokoobrotowej, stołu kostnego z pływajacym blatem, stojaka do zdjec płucnych, zawieszenia lampy rtg na kolumnie podłogowej.
  3. Aparat usg o rozdzielczosci 1024x768 pikseli, z funkcja Dopler kolor, Dopler spektralny pulsacyjny, Power Dopler z oznaczeniem kierunku przepływu, wyposazony w:
    • łowice do badania jamy brzusznej (głowica elektroniczna convex, szerokopasmowa, ze zmiana czestotliwosci pracy,
    • głowice do badan naczyniowych, małych i powierzchniowo połozonych narzadów (Głowica elektroniczna liniowa szerokopasmowa, ze zmiana czestotliwosci pracy).
    • głowice elektroniczna convex do badan przezciemiaczkowych i pediatrycznych ze zmiana czestotliwosci pracy.
  4. System pośredniej radiografii cyfrowej: skaner do płyt obrazowych (szt. 2), płyty z kasetami (16 szt.), stacje technika (szt. 2), stojak do stacji technika z czytnikiem kodów paskowych (szt. 2), urzadzenie drukujace w systemie suchym (1 szt.),lekarska stacja diagnostyczna z oprogramowaniem medycznym (2 szt.), stacja referencyjna technika (2-szt), para monitorów diagnostycznych (szt. 2), zestaw do kalibracji monitorów (szt. 2), drukarka laserowa do opisów (szt. 2), oprogramowanie do maskowania zdjec (szt.2), program do usuwania kratki przeciwrozproszeniowej (szt. 2). program do rejestracji pacjentów (szt. 2), oprogramowanie stacji opisowej (szt. 2), oprogramowanie stacji referencyjnej (szt. 2), opcja nagrywania zdjec dla pacjenta (szt.2), ups (szt.2).

W wyniku realizacji projektu zostanie osiagniety cel główny projektu, a wiec zapewniona zostanie mieszkancom Mazur wysokiej jakosci, nowoczesna diagnostyka obrazowa, która umozliwia otrzymanie i przekazywanie cyfrowego obrazu badan. Cel projektu jest zbiezny z celem poddziałania 3.2.1. Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WiM, jakim jest poprawa jakosci opieki zdrowotnej i opiekunczej w województwie warminsko-mazurskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych, zwiekszenie dostepnosci do usług swiadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej. W wyniku realizacji niniejszego projektu nastapi znaczne podniesienie standardu usługi diagnostyki obrazowej w Mazurskim Centrum Zdrowia w Ełku, poprzez podniesienie jakosci badania oraz poprawe bezpieczenstwa pacjenta podczas badania. Zwiekszy sie równiez dostepnosc dla pacjentów do badan rtg i usg cyfrowej jakosci i z cyfrowym zapisem obrazu. W chwili obecnej w powiecie ełckim nie wykonuje sie badan rtg w technologii cyfrowej, ani ucyfrowionej.

Planowany termin zakończenia realizacji Projektu 30.09.2009r.

warmia i mazury