Mechanizm Finansowy EOG na lata 2009-2014

Wykorzystanie geotermii do przygotowania ciepłej wody użytkowej i czynnika chłodniczego do centrali wentylacyjnych w Szpitalu "PRO-MEDICA" w Ełku

Fundusze Mechanizmu Finansowego EOG i NMF na lata 2004 - 2009

Nowoczesna diagnostyka endoskopowa w profilaktyce chorób nowotworowych, szansą na zdrowie mieszkańców Mazur

Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

Instalacja solarna służąca do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku szpitala

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Wyposażenie Mazurskiego Centrum Zdrowia Zakład Opieki Zdrowotnej w Ełku - „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. w nowoczesną aparaturę do diagnostyki obrazowej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 Zakup ambulansów wraz z wyposażeniem przez Mazurskie Centrum Zdrowia Zakład Opieki Zdrowotnej w Ełku - "Pro-Medica" w Ełku sp. z o.o.