Konferencje

 

Konferencje zrealizowane:


Lp. Tytuł Konferencji: Data:
20

 

XIV Regionalne Forum Medycyny Zakażeń

Nowe wyzwania dla medycyny zakażeń w świetle zachodzących zmian w epidemiologii pacjentów i drobnoustrojów

 
11-13.10.2017
19

 

XIII Regionalne Forum Medycyny Zakażeń

Ekonomika a zapobieganie zakażeniom nabytym w szpitalu - od teorii do praktyk

 
12-14.10.2016
18

 

XII Regionalne Forum Medycyny Zakażeń

Strategie zapobiegania oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe

 
07-09.10.2015
17

 

XI Regionalne Forum Medycyny Zakażeń

Mierniki jakości usług i bezpieczeństwa pacjenta w szpitalu

 
08-10.10.2014
16  

X Jubileuszowe Regionalne Forum Medycyny Zakażeń

Problemy Antybiotykoterapii Zakażeń


04-06.04.2013
15  

IX Regionalne Forum Medycyny i Zakażeń

Jak uczynić szpital miejscem bezpiecznym - strategie zapobiegania narastaniu oporności na antybiotyki w szpitalu


03-05.10.2012
14  

II Pielęgniarska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Rola Pielęgniarki w zespole terapeutycznym


11.05.2012
13  

VIII Regionalne Forum Medycyny i Zakażeń

Świat drobnoustrojów - nieustanne wyzwania współczesnej medycyny


28-29.10.2011
12

 

VII Regionalne Forum Medycyny i Zakażeń

Problemy współczesnej medycyny zakażeń oraz próby ich rozwiązań


09-10.2010
11  

I Pielęgniarska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Zawód Pielęgniarki i Położnej w dobie przemian w ochronie zdrowia


17.05.2010
10  

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Choroby naczyniowe mózgu - profilaktyka i rehabilitacja


16-17.10.2009
 

VI Regionalne Forum Medycyny i Zakażeń

POSTĘPY WSPÓŁCZESNEJ MIKROBIOLOGII - czy wygrywamy walkę z drobnoustrojami - porażki, nadzieje?


24-25.09.2009
8  

V Regionalne Forum Medycyny i Zakażeń

EPIDEMIOLOGIA SZPITALNA - czas na wyjście z cienia


11-12.04.2008
 

IV Regionalne Forum Medycyny i Zakażeń

Rp. antybiotyk OPORNOŚĆ NA ANTYBIOTYKI - TO TAKŻE TWÓJ PROBLEM


19-20.04.2007
 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Urazy rdzenia kręgowego - profilaktyka i rehabilitacja


13-14.10.2006
5  

III Regionalne Forum Medycyny i Zakażeń

ZAKAŻENIA SZPITALNE - nowe wyzwania i zagrożenia, SEPSA - wyścig z czasem


20-21.04.2006
 4  

II Regionalne Forum Medycyny i Zakażeń

ZAKAŻENIA W CHIRURGII – zagrożenia i wyzwania


15-16.04.2005
 3  

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Skoliozy u dzieci i dorosłych


24.04.2004
 2  

I Regionalne Forum Medycyny i Zakażeń

Narastanie oporności drobnoustrojów na antybiotyki jako problem globalny i lokalny


22.04.2004
 1  

Zebranie Naukowo-Szkoleniowe

Problemy diagnostyczne i terapeutyczne w zespołach bólowych krzyża


15.03.2003