Przychodnie Specjalistyczne

                         

Ewa KaczorowskaKierownik:       


Ewa Kaczorowska

KONTAKT:


Kierownik: Tel. 87 610 30 70 wew. 57

 

Rejestracja/Informacja ul. Konopnickiej 1:


Tel. 87 610 30 70, 87 610 05 01


Rejestracja/Informacja ul. Baranki 24:


Tel. 87 621 97 41

 

 

 

 

 

 
 


 


PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA


Podstawowym zadaniem poradni specjalistycznych jest udzielanie świadczeń specjalistycznych. Świadczenia medyczne z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielane są pod następującymi adresami: