Centralne Laboratorium Analityczne

                         

Kamińska HalinaKierownik:

Halina Kamińska                  

KONTAKT:


Kierownik: Tel. (87) 620 95 08


Biochemia, Hematologia: Tel. (87) 620 95 10

 

Immunologia Transfuzjologiczna: Tel. (87) 620-95-11

 

 

 

 

 

 
 


 

Przychodnia Specjalistyczna ul. M. Konopnickiej 1

 • pn.-pt. w godz.: 07:15 - 14.00, przerwa 10.00 - 10.30

Szpital ul. Baranki 24

 • pn.-pt. w godz.: 07.15 - 14.00 (badania pilne całodobowo) przerwa 10.00 - 10.30
 • soboty w godz.: 07.30 - 12.00 

laboratorium

 1. Lista badań wraz z zakresem wartości referencyjnych pdf
 2. Informacja dla pacjenta dotycząca przygotowania do badań pdf
 3. Wykaz badań laboratoryjnych Centralnego Laboratorium Analitycznego pdf

 

KONTROLA JAKOŚCI WYNIKÓW (kontrola wewnątrzlaboratoryjna)

Pracownia Chemii Klinicznej:Chemia Kliniczna

 • Codzienna Kontrola odtwarzalności parametrów biochemicznych prowadzona na dwóch poziomach : Normalnym i Patologicznym przy użyciu surowic kontrolnych.
 • Kontrola zewnątrzlaboratoryjna - udział w Programie Powszechnym Sprawdzianów Międzylaboratoryjnych prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi ( 4 razy w roku ) oraz w Programie Centralnym Sprawdzianów Międzylaboratoryjnych prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi ( 12 razy w roku – kontrola comiesięczna )
 • Kontrola zewnątrzlaboratoryjna - udział w Programie okresowym EQAS Labquality z Finlandii – kontrola międzynarodowa, obejmująca swym zakresem badania biochemiczne oraz badania z zakresu równowagi kwasowo-zasadowej / RKZ / prowadzona za pośrednictwem Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Gdańsku

Pracownia Hematologii i Hemostazy:

 • Codzienna Kontrola odtwarzalności parametrów hematologicznych,
 • Codzienna Kontrola powtarzalności parametrów hematologicznych,
 • Codzienna Kontrola odtwarzalności parametrów hemostazy prowadzona na dwóch poziomach: Normalnym i Patologicznym,
 • Kontrola zewnątrzlaboratoryjna - udział w Powszechnym Programie Sprawdzianów Międzylaboratoryjnych prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi (2 razy w roku).

Pracownia Immunochemii:hematologia

 • Kontrola odtwarzalności badanych parametrów prowadzona na dwóch poziomach : Niskim ( L )  i Wysokim ( H ) surowic kontrolnych.
 • Kontrola zewnątrzlaboratoryjna - udział w Powszechnym Programie Sprawdzianów Międzylaboratoryjnych prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi (2 razy w roku)

Pracownia Analityki Ogólnej:

 • Kontrola powtarzalności parametrów badania ogólnego moczu (1 raz w tygodniu)
 • Codzienna kontrola...

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej - Bank Krwi:

 • Codzienna kontrola powtarzalności badanych próbek na dwóch niezależnych panelach odczynnikowych
 • Codzienna kontrola wewnątrzlaboratoryjna DiaHem
 • Kontrola zewnątrzlaboratoryjna - udział w Programie okresowym – Kontrola Jakości Badań Serologicznych - prowadzonym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie / indywidualna kontrola każdego pracownika Pracowni /
 • Kontrola międzynarodowa 1 raz w roku DiaHem oraz kontrola ogólna polska 2 razy w roku w Instytucie Hematologii, Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
 • Ogólnopolska Kontrola Jakości Badań Serologicznych - IHIT WarszawaBank Krwi


POBIERANIE MATERIAŁU DO BADAŃ

Materiał do badań laboratoryjnych pobierany jest w Punktach Pobrań i Oddziałach szpitalnych

 

WYKAZ APARATURY POMIAROWEJ

Pracownia Chemii Klinicznej:

 • IL TAURUS
 • IL ARIES
 • Cobas b 121, 2 szt.

Pracownia Analityki Ogólnej:IMMUNOCHEMIA

 • Cobas u 411
 • iQ 200 Iris

Pracownia Hematologii i Hemostazy:

 • PENTRA 80
 • PENTRA 60
 • ACL Elite Pro
 • DESAGA S 2000

Pracownia Immunochemii:

 • Cobas e 601
 • Cobas e 411
 • Vidas