Punkt pobrań wymazów COVID-19 czynny wyłącznie w godzinach 07:00 - 11:15

covid 19

Ogłoszenie z dnia 25.08.2020r.

Ogłoszenie

Badania IgM i IgG dla koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19)

Informujemy o możliwości wykonania odpłatnych oznaczeń przeciwciał IgM i IgG

(w surowicy krwi) specyficznych dla koronawirusa SARS-CoV-2

 

Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 w klasie IgM pojawiają się we krwi pomiędzy 7-10 dniem od wystąpienia objawów, ich obecność może świadczyć o aktywnym zakażeniu.

Badanie jest wskazane u osób bez objawów, które podejrzewają, że miały kontakt z osobą zakażoną i przebyły infekcję SARS-CoV-2.

Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG pojawiają się we krwi pomiędzy 11-14 dniem od wystąpienia objawów i utrzymują długo po wygaśnięciu infekcji. Ich obecność może świadczyć o przebytym zakażeniu.

 

KIEDY WARTO WYKONAĆ BADANIE ?

 • przechodziłeś infekcję z objawami charakterystycznymi dla COVID-19 lub grypopodobne, które nie były poddane diagnostyce,
 • badania przesiewowe u osób, które miały kontakt z zakażonymi SARS-CoV-2, ale nie spełniają kryteriów wykonania badań genetycznych (PCR),
 • monitorowanie osób narażonych na SARS-CoV-2 dla wychwycenia zakażeń bezobjawowych lub objawowych,
 • dla decyzji o kwarantannie, jej kontynuacji lub przerwaniu.

 

Oznaczenie przeciwciał anty-SARS-CoV-2 jest badaniem pomocniczym w diagnostyce zakażenia COVID-19. Wynik badania serologicznego powinien być interpretowany w połączeniu z objawami klinicznymi i wywiadem epidemiologicznym.

 

Koszt badania IgM – 90 zł, IgG – 90 zł

 

Istnieje możliwość zapłaty za badanie przelewem na konto. Nr konta:

74 2030 0045 1110 0000 0103 8710

Prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia przelewu.

 

Materiał do badania można pobrać w dni powszednie w niżej wymienionych punktach:

1. Punkt pobrań Centralnego Laboratorium Analitycznego przy ul. Baranki 24 w Ełku: od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 - 12:00, w soboty w godz. 7:30 - 12:00

2. Punkt pobrań Centralnego Laboratorium Analitycznego w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Konopnickiej 1 w Ełku: od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 - 12:00

 

Ogłoszenie

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. poszukuje:

Obowiązek zasłaniania ust i nosa

Warunki odbycia porodu rodzinnego

Badanie SARS-CoV-2 (Covid-19)

covid 19

Istnieje możliwość zapłaty za badanie przelewem na konto. Nr konta:

74 2030 0045 1110 0000 0103 8710

Prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia przelewu.

Przywracamy planowane leczenie pacjentów

Planowane przyjęcia

Punkt pobierania materiałów w kierunku Covid-19

punkt pobrań COVID-19

Tutaj uzyskasz pomoc w trakcie pandemii koronawirusa

Informacja dla pacjentów

Laboratorium - ważne informacje

Laboratotrium - ważne informacje

Porady telefoniczne

porady telefoniczne

Ogłoszenie stanu epidemicznego

Stan epidemiczny

Koronawirus - informacje

koronawirus - informacje

Jak myć ręce

Uwaga

Uwaga

Zakaz odwiedzin

zakaz odwiedzin

Komunikat Prezesa "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. - 05.02.2020r.

Komunikat Prezesa "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

w sprawie możliwości odbioru indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów w/g poniższego wykazu : 

Dokumentacja z leczenia szpitalnego (historie chorób) – 1999r.

Poradnia Zdrowia Psychicznego – od 1989r. do 1999r.

Poradnia Ortopedyczna - od 1991r. do 1999r.

Poradnia Laryngologiczna - od 1994r. do 1999r.

Poradnia Chorób Płuc dzieci - 1999r.

Poradnia Ginekologiczna – od 1998r. do 1999r.

Poradnia Reumatologiczna - 1999r.

Poradnia Rejon nr 2 - 1999r.

Poradnia Rejon nr 3 - 1999r.

Poradnia Rejon nr 4 - 1999r.

Poradnia Dzieci Chorych - 1999r.

Ośrodek Zdrowia Chełchy - Woszczele - 1999r.

Poradnia Stomatologiczna Sklejki - 1999r.

 

Prezes Zarządu "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. – stosownie do § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (DZ.U.2015 poz. 2069) informuje, iż planowane jest brakowanie (to jest likwidacja) dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych i w/w poradniach specjalistycznych. 

Osoby zainteresowane uzyskaniem dokumentacji medycznej tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, a w razie jego śmierci – osoba przez niego upoważniona do uzyskania dokumentacji medycznej w przypadku jego zgonu – mogą odebrać przedmiotową dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku w Archiwum "Pro-Medica" Sp. z o.o. w Ełku ul. Baranki 24, tel. 087-621-96-06 w terminie 60 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. 

Ełk, dnia 05.02.2020

Ranking Szpitali 2019

wykres obrazujący rankingNasz szpital zajął 34 pozycję w tegorocznym rankingu "Bezpieczny Szpital" w kategorii Ranking szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologiczny oraz 3 miejsce w województwie warmińsko-mazurskim. Ranking przygotowywany był już po raz 16 przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ)

Link do aktualnego rankingu

 

 

Szczegóły punktacji 2019  

 • Obszar A: 77% - budynki
 • Obszar B: 50% - zarządzanie majątkiem
 • Obszar C: 94% - zasilanie w media i instalacje
 • Obszar D: 98% - blok operacyjny
 • Obszar E: 100% - system sterylizacji
 • Obszar F: 94% - diagnostyka
 • Obszar G: 88% - systemy informatyczne
 • Obszar H: 85% - zarządzanie
 • Obszar I: 83% - polityka lekowa
 • Obszar J: 96% - jakość usług
 • Obszar K: 64% - certyfikaty
 • Obszar L: 71% - komfort pobytu pacjenta
 • Obszar M: 100% - analiza zdarzeń i skarg
 • Obszar N: 65% - personel i jego kwalifikacje
 • Obszar O: 55% - finanse 

Oferty Pracy

od 01.01.2019r. lekarzy specjalistów lub specjalistów II stopnia do pracy w Oddziale Chirurgii Ogólnej w godzinach normalnej ordynacji i na dyżury - szczegółypdf

"Pro-Medica" sp. z o.o. w Ełku zatrudni pielęgniarki i położne pdf

"Pro-Medica" sp. z o.o. w Ełku zatrudni fizjoterapeutę z wyższym wykształceniem pdf

"Pro-Medica" sp. z o.o. w Ełku zatrudni programistów VISUAL.NET

"Pro-Medica" sp. z o.o. w Ełku pilnie zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej pdf

"Pro-Medica" sp. z o.o. w Ełku pilnie zatrudni lekarzy do pracy w specjalistycznym zespole wyjazdowym ratownictwa medycznego "S" pdf

"Pro-Medica" sp. z o.o. w Ełku zatrudni konserwatora-elektrykapdf

"Pro-Medica" sp. z o.o. w Ełku zatrudni Diagnostów Laboratoryjnych do pracy w Centralnym Laboratorium Analitycznym (mile widziane uprawnienia serologiczne).

Zapraszamy na badania profilaktyczne

zaproszenia na badania

Ogólnopolska akcja bezpłatnych badań spirometrycznych

badania spirometryczne

XVI Regionalne Forum Medycyny Zakażeń

16 forum

Telefoniczna Informacja Pacjenta dostępna 24/h

informacja 24

 Szczegółowe informacje dostępne 

tutaj

Informacje dla przedstawicieli firm farmaceutycznych

przedstawicielZ dniem 20.02.2009r. Zarząd Spółki „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. podjął decyzję regulującą zasadę wizyt przedstawicieli firm farmaceutycznych w sprawie reklamy produktów leczniczych na terenie naszej jednostki oraz wynajmu sali na prezentację produktu leczniczego dla pracowników i osób uprawnionych do wystawiania recept będących świadczeniodawcami „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. 

Certyfikat zadowolony Pacjent

Certyfikat zadowolony pacjent

Drodzy Pacjenci, Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło z powodu przyznania nam certyfikatu “Zadowolony Pacjent”. Jest to dla nas wszystkich niezwykłym wydarzeniem i ogromną niespodzianką. Taka forma uznania jest dla nas najcenniejsza, bo płynąca od osób leczonych w naszej placówce.

Certyfikat jest przyznawany na wniosek pacjentów, więc stanowi coś wyjątkowego, motywując nas do dalszego działania ukierunkowanego na opiekę nad osobami potrzebującymi pomocy medycznej.

Dziękujemy !