Komunikat Prezesa Zarządu
 „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

 

 

Na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 oraz art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz. U. Z 2023 r. poz. 1545 ze zm.) Zarząd
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. informuje, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych i poradniach specjalistycznych jak niżej:

 

1) Oddziałach szpitalnych zgony w roku 1993

2) Oddziałach szpitalnych w roku 2003

3) Poradni Neurologicznej w latach 2001–2003
4) Poradni Zdrowia Psychicznego w roku 2003
5) Poradni Ortopedycznej w latach 1996
–2003
6) Poradni Chirurgicznej
w latach 1997–2003
7/ Poradni Chirurgii Dziecięcej
w latach 2001–2003

8) Poradni Urologicznej w latach 1995–2003

9) Poradni Onkologicznej w latach 1979–1999

10) Poradni Alergologicznej w latach 2001–2003

11) Poradni Konsultacyjną Pediatrycznej w roku 2003

12) Poradni Medycyny Pracy - „Pribo” w roku 1993

13) Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc w latach 1993–2003

14) Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu w latach 2001–2003

15) Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychotropowych w latach 2001–2002

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem dokumentacji medycznej tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, a w razie jego śmierci – osoba przez niego upoważniona
do uzyskania dokumentacji medycznej w przypadku jego zgonu – mogą odebrać przedmiotową dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku w Archiwum „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. ul. Baranki 24, tel. 087-620-95-80 w terminie 60 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia to jest do dnia 10.05.2024 r.

 

Prezes Zarządu

”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

Bożena Szelągowska

Ełk, dnia 11.03.2024 r.