Zasady rejestracji oraz korzystania z porad specjalistycznych

 

 1. Pacjenci wchodzą do gabinetu Poradni zgodnie z ustalonymi podczas rejestracji numerkami kolejki po uprzednim wezwaniu przez lekarza.
 2. Na wizytę należy zgłaszać się około 30 min. wcześniej przed ustaloną godziną przyjęcia , zgloszenie się w innych godzinach niż ustalona podczas rejestracji nie przyśpiesza wizyty a powoduje niepotrzebny tłok w poczekalni.
 3. Godziny przyjęć podane podczas rejestracji są orientacyjne i mogą ulec zmianie z powodów np: sytuacji przedłużającej się wizyty , spóźnienia się pacjenta , koniecznością wykonania badań dodatkowych.
 4. Niestawienie się Pacjenta na wizytę w wyznaczonym czasie powoduje ,że w to miejsce wchodzi pacjent z najniższym numerkiem obecny w kolejce.
 5. Pacjent po wykonaniu badań dodatkowych zleconych przez lekarza ( RTG , EKG , spirometria ) wchodzą do gabinetu Poradni na kontynuację wizyty z pominięciem kolejki.
 6. Pacjent zarejestrowany ponadplanowo będzie przyjęty po zakończeniu wizyt planowych.
 7. Pacjent po zakończeniu wizyty , jeżeli wymaga tego dalszy proces leczenia powinien ustalić w rejestracji kolejny termin wizyty.
 8. Odwołanie lub nie stawienie się na wizytę , wymaga ponownej rejestracji i ustalenia nowego terminu.
 9. Pacjencie zgłaszajacy się bez wcześniejszej rejestracji i ustalenia terminu wizyty nie będą przyjmowani do poradni.
 10. Każdorazowa wizyta , jeżeli nie jest związana z kontynuacją leczenia , wymaga ponownego skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 11. W razie wystąpienia okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu wizyty , a które uniemożliwiają przyjęcie zgodnie z wyznaczonym terminem , pracownicy rejestracji informują pacjenta w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wizyty z podaniem przyczyn jej zmiany.
 12. Pacjenci którzy nie mogą stawić się w wyznaczonym terminie w poradni lub zrezygnują z porady zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania pracownika rejestracji o zaistaniałej sytuacji.
 13. Pacjenci w stanie zagrożenia życia , przyjmowani są poza kolejnością.