Ośrodki Rehabilitacji Dziennej dla Dorosłych i Dzieci - 1 piętro

 

Kierownik

Lek. Agnieszka Wiśniewska

specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej

Lekarz

Lek. Piotr Bielenica

specjalista II st. w dziedzinie neurologii
specjalista II st. w dziedzinie rehabilitacji medycznej

Koordynator Fizjoterapeutów

mgr Elżbieta Podborączyńska

Sekretarka

Beata Koroś

 

Kontakt

Kontakt

Przed przyjęciem do Ośrodka Rehabilitacji prosimy wziąć ze sobą:

 1. Skierowanie
 2. Pełną dokumentację medyczną (karty informacyjne, badania)
 3. Leki (które pacjent przyjmuje) w oryginalnych opakowaniach
 4. Strój sportowy (bezpieczne, płaskie obuwie sportowe z zapiętkiem, dres)

Tydzień przed planowanym terminem przyjęcia prosimy o potwierdzenie: tel 87 620 95 37 w godz. 7:00 - 14:50

 

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w Ośrodku Rehabilitacji Dziennym dla Dorosłych – zakres świadczeń

 1. porażenia i niedowłady będące skutkiem uszkodzeń układu nerwowego o różnej etiologii
 2. skoliozy wieku rozwojowego o różnej etiologii
 3. usprawnianie po długotrwałym unieruchomieniu, czynnościowym leczeniu urazów i rozległych korekcjach
 4. usprawnianie oprotezowanych po amputacjach
 5. zmiany zwyrodnieniowe stawów obwodowych o różnej etiologii, w tym po leczeniu operacyjnym
 6. zespoły bólowe kręgosłupa, w tym po leczeniu operacyjnym
 7. choroby przeciążeniowe narządu ruchu, zespoły algodystroficzne i z zaburzeń ukrwienia kości
 8. wady rozwojowe – etapowe leczenie skojarzone, w tym po zabiegu operacyjnym choroby tkanki chrzęstnej
 9. choroby demielinizacyjne OUN; stan po udarach mózgu
 10. stan po zabiegach neurologicznych w przypadku nowotworów złośliwych, łagodnych, tętniaka mózgu
 11. stany po radykalnej amputacji piersi, po usunięciu węzłów chłonnych innych okolic ciała

 

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci

Realizowana jest wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo - porodowego) oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego dziecka w rehabilitacji, w zależności od jego stanu zdrowia, oraz na określeniu liczby, częstotliwości, rodzaju, kolejności wykonywania świadczeń. Na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym w szczególności kierowane są osoby z:

 1. grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego
 2. wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie)
 3. chorobami metabolicznymi układu nerwowego
 4. zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego
 5. zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej)
 6. zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa)
 7. trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo - mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN)
 8. zaburzeniami integracji sensorycznej
 9. nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii
 10. wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów

 

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Ośrodku Rehabilitacji Dziennym dla Dzieci obejmuje w szczególności:

 1. poradę lekarską
 2. świadczenia z zakresu psychologii, psychoterapii i neuropsychologii
 3. świadczenia z zakresu logopedii
 4. zabiegi z zakresu fizykoterapii
 5. indywidualne zajęcia z fizjoterapeutą, uzależnione od stanu klinicznego (w tym kinezyterapia, masaż, nauka czynności życia codziennego)
 6. zajęcia grupowe