Oddział Rehabilitacji, Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej - 1 piętro

 

 

Ordynator

lek. Agnieszka Wiśniewska

specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej

Lekarze

lek. Idalia Malinowska

specjalista w dziedzinie reumatologii

specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych

lek. Urszula Nowik

specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych

w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej

lek. Zdzisław Moskowicz

specjalista II st. w dziedzinie rehabilitacji medycznej

specjalista II st. w dziedzinie neurologii

specjalista I st. w dziedzinie organizacji ochrony zdrowia

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Dorota Zubko

specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego

Sekretarka

mgr Elżbieta Nowakowska

 

Kontakt

Kontakt

O NAS

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej wraz z Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej powstał w 2002 roku i znajduje się w pięknie położonym szpitalu, nad jeziorem, na skraju lasu. W Oddziale Rehabilitacji oraz w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej pracuje doświadczony zespół terapeutyczny w skład którego wchodzą lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholog kliniczny, neurologopeda, oligofrenopedagog i opiekunki. Przy Oddziale Rehabilitacji od 2006 roku działa Fundacja Zapobiegania Niepełnosprawności i Promocji Zdrowia „Reha- Vitae”.

 

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG REHABILITACYJNYCH

W Oddziale Rehabilitacji są leczeni pacjenci ze schorzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi, po poważnych urazach i zabiegach ortopedycznych. W związku z tym iż większość pacjentów, zwłaszcza w początkowym okresie leczenia, korzysta z wózków inwalidzkich zostały zapewnione wszelkie udogodnienia umożliwiające niezależne funkcjonowanie tej grupie chorych. Posiadamy tor do nauki jazdy na wózku aktywnym oraz wózki aktywne – Pantera i Akson. Fizjoterapeuci realizują plan usprawniania indywidualnie dobrany dla każdego pacjenta, stosują różne metody terapeutyczne PNF, NDT Bobath, McKenzie, Terapia Manualna, rehabilitacja Kinesiotaping. Specjalizujemy się również w wykonywaniu drenażu limfatycznego, masażu pneumatycznego, podciśnieniowego, klasycznego i wibracyjnego, laseropunktury. Wielkim udogodnieniem dla naszych pacjentów jest możliwość leczenia zarówno w warunkach całodobowego pobytu w Oddziale Rehabilitacji, jak również w ramach pobytu dziennego, w którym pacjent po przyjęciu serii zabiegów leczniczych może wracać do domu. Pacjenci w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej są objęci dzienną opieka pielęgniarską, jak również korzystają z pełnego zakresu usług fizjoterapeutycznych, porady psychologicznej, terapii logopedycznej oraz terapii zajęciowej. W Ośrodku Rehabilitacji Dziennej realizujemy rehabilitację ogólnoustrojową oraz specjalistyczną. Rehabilitacją specjalistyczną obejmujemy noworodki i niemowlęta z zaburzeniami neurologicznymi (rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego) oraz pacjentki po mastektomii w ramach programu dla pacjentów z obrzękiem limfatycznym. Terapeuci pracujący z dziećmi wykorzystują metody neurofizjologiczne NDT Bobath, Vojty, SI oraz kombinezony TheraTogs i gorsety SpinaCor. Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego objęte są również specjalistyczną opieką neurologopedy, pedagoga, psychologa. Każdy z pacjentów w Oddziale Rehabilitacji i Ośrodku Rehabilitacji Dziennej ma swojego terapeutę prowadzącego, który realizuje indywidualny plan leczenia usprawniającego i opiekuje się pacjentem przez cały czas pobytu.

 

ODDZIAŁ REHABILITACJI

W oddziale hospitalizowani są pacjenci, którzy wymagają całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. (§ 9.1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej).
W ramach rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych usprawnieni są pacjenci z uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego, o różnej etiologii.
W ramach rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych usprawnieni są pacjenci z chorobami narządu ruchu, zwłaszcza po przebytym leczeniu operacyjnym, długotrwałym unieruchomieniu, rozległych korekcjach, czynnościowym leczeniu urazów.

 

ZASADY KIEROWANIA DO ODDZIAŁU

Zasady kierowania na rehabilitację w warunkach stacjonarnych określa:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Zarządzenie Nr 183/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacji leczenia.

 

Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna ciężkich uszkodzeń OUN następuje w drodze uzgodnień między lekarzem kierującym a lekarzem oddziału rehabilitacji.

Na rehabilitację neurologiczną skierowanie wystawia lekarz z oddziału lub kliniki: anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych po przeprowadzeniu konsultacji neurologicznej.

W wyjątkowych przypadkach (z wyłączeniem ciężkich uszkodzeń OUN) skierowanie może wystawić lekarz z poradni specjalistycznej: rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznej.

 

Rehabilitacja ogólnoustrojowa

Na rehabilitację ogólnoustrojową skierowanie wystawiają lekarze oddziałów:

 • urazowo – ortopedycznego
 • chirurgicznego
 • neurochirurgicznego
 • neurologicznego
 • chorób wewnętrznych
 • reumatologicznego
 • onkologicznego
 • ginekologicznego
 • kardiologicznego
 • urologicznego

W przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych pacjenci mogą być kierowani na rehabilitację przez lekarza poradni: rehabilitacji, urazowo – ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.

Pacjent uzgadnia telefonicznie w sekretariacie oddziału sposób dostarczenia oryginału skierowania wraz z pełną dokumentacją medyczną. Na tej podstawie lekarz oddziału rehabilitacji dokonuje wstępnej oceny dokumentacji i kwalifikuje pacjenta do grupy JGP zgodnie z ustalonymi przez NFZ zasadami, wyznacza przybliżony termin hospitalizacji w trybie pilnym, bądź stabilnym. W wyznaczonym dniu i godzinie należy zgłosić się na Izbę Przyjęć, gdzie lekarz przeprowadza badanie i ostatecznie decyduje o przyjęciu pacjenta na oddział. W razie dyskwalifikacji, bądź odroczenia leczenia usprawniającego pacjent otrzymuje Kartę Odmowy Izby Przyjęć.

Przed przyjęciem do Oddziału Rehabilitacji prosimy wziąć ze sobą:

 1. Skierowanie
 2. Pełną dokumentację medyczną (karty informacyjne, badania)
 3. Leki (które pacjent przyjmuje) w oryginalnych opakowaniach
 4. Strój sportowy (bezpieczne, płaskie obuwie sportowe z zapiętkiem, dres)

Tydzień przed planowanym terminem przyjęcia prosimy o potwierdzenie: tel. 87 620 95 37 w godz. 7:00 - 14:50

 

WARUNKI LOKALOWE

Oddział i Ośrodek Rehabilitacji Dziennej znajdują się na I piętrze. Sale pacjentów w oddziale stacjonarnym są na 3 i 5 osobowe. Posiadamy 4 sale do kinezyterapii, w tym bardzo dobrze wyposażoną salę do terapii indywidualnej, terapii ręki, dużą salę gimnastyczną do ćwiczeń grupowych, salę integracji sensorycznej oraz dwie sale służące do rehabilitacji dzieci usprawnianych w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej. Do dyspozycji pacjentów są szatnie damskie i męskie z prysznicami oraz toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

POSIADANY SPRZĘT

Dysponujemy doskonałym zapleczem i szeroką gamą zabiegów fizjoterapeutycznych. Pacjenci korzystają z najnowocześniejszego sprzętu do kinezyterapii:

 • platformy stabilometrycznej, rehabilitacja
 • statyczno-dynamicznego parapodium z biofidbeckiem (Balans Trainer)
 • rotoru kończyn górnych i dolnych również z biofidbeckiem
 • toru do aktywnej nauki jazdy na wózku
 • szyny CPM do ćwiczeń stawu kolanowego i barkowego
 • dynamicznego systemu odciążenia Biodex Uws Offset.

Posiadamy bardzo dobrze wyposażone gabinety:

 • światłolecznictwa
 • laseroterapii
 • ledoterapii,
 • elektroterapii
 • terapii ergotonowej
 • magnetoterapii w tym magnetostymulacji i magnetolaserostymulacji
 • termoterapii w którym stosujemy między innymi krioterapię miejscową
 • masażu pneumatycznego, podciśnieniowego, klasycznego i wibracyjnego.
 • kąpiel wirowa kończyn górnych i dolnych

 

Terapia falami uderzeniowymi BTL-SWT


Nowoczesny nieinwazyjny system do zwalczania bólu związanego przeciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego. Fale uderzeniowe przyśpieszają proces zdrowienia poprzez stymulację metabolizmu, pobudzenie cyrkulacji krwi, rozpuszczanie zwapniałych fibroblastrów, zwiększenie produkcji kolagenu oraz zmniejszenie napięcia mięśni.

Powyższy zabieg nie jest refundowany przez NFZ (koszt zgodnie z cennikiem usług).

WSKAZANIA DO STOSOWANIA:

 • uszkodzenia ściegiem i torebek stawowych
 • zwapnienia okołobarkowe
 • zespół bolesnego barku
 • z ograniczeniem ruchomości
 • bóle przyczepów ściegien - "łokieć tenisisty" i "łokieć golfisty"
 • bóle rzepki - "kolano skoczka"
 • zapalenie przyczepu rozścięgna podeszwowego - "ostrogi piętowe"
 • zespoły bólowe sta
 • ostre i przewlekłe zespoły bólowe kręgosłupa
 • przewlekłe entezopatie
 • blizny mięśniowe
 • zespoły pourazowe związane z bólem
 • zapalenia pochewek ścięgnistych i kaletek maziowych
 • zespół bolesnego Achillesa
 • powtarzające się bóle mięśniowe kończyn górnych i dolnych
 • zespół mięśnia piszczelowego
 • dolegliwości bólowe okolicy kości śródstopia


PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA

 • zaburzenia krzepnięcia krwi (hemofilia)
 • stosowanie leków przeciwzakrzepowych
 • zakrzepica
 • choroba nowotworowa
 • ciąża
 • polineuropatia w cukrzycy
 • ostre stany zapalne
 • dzieci w okresie wzrostu
 • terapia kortyzonowa do 6 tygodni przed pierwszą terapią ESWT

KORZYŚCI Z LECZENIA FALĄ UDERZENIOWĄ

 • Organizm nie jest obciążony środkami farmakologicznymi
 • Możliwość zapobiegania interwencji chirurgicznej i związanego z nią ryzyka
 • Dzięki leczeniu w warunkach ambulatoryjnych nieobecność w pracy, jak również niemożność uczestniczenia w treningach w przypadku sportowców jest zredukowana do minimum

ZABIEGI SĄ DOBIERANE INDYWIDUALNIE DO POTRZEB PACJENTA, NAKIEROWANE NA OBSZAR CHOROBOWY. ZABIEGI WYKONUJE SIĘ W ODSTĘPACH 2-4 DNIOWYCH. ILOŚĆ ZABIEGÓW W JEDNEJ SERII TO MAKSYMALNIE 5.

 

 

zabieg_6.jpgrehabilitacja_2017.jpgzabieg_1.jpgzabieg_5.jpgzabieg_4.jpgzabieg_7.jpgzabieg_2.jpgzabieg_8.jpgzabieg_3.jpgbtl-stopa.jpg