Pracownia Endoskopii

 

Kierownik

mgr Urszula Olszewska 

 

Kierownik ds. Medycznych

lek. Dariusz Zając

specjalista w zakresie gastroenterologii

specjalista w zakresie chorób wewnętrznych

 

Lekarze

lek. Irena Mroczko

specjalista w zakresie chorób wewnętrznych

 

Sekretarka

mgr Marzanna Sarosiek

 

Kontakt

Kontakt

O NAS

W Pracowni Endoskopii zatrudniona jest wykwalifikowana i doświadczona kadra medyczna. Z Pracownią współpracują lekarze zatrudnieni w Oddziale Chorób Wewnętrznych. Opiekę pielęgniarską sprawują doświadczone i wykwalifikowane pielęgniarki.

Pracownia Endoskopii dysponuje trzema klimatyzowanymi salami endoskopowymi, salą z nowoczesnymi myjniami endoskopowymi oraz przylegającą salą obserwacyjną. Na wyposażeniu Pracowni są nowoczesne urządzenia umożliwiające szerokie spektrum badań diagnostycznych i zabiegów endoskopowych. Dzięki systemowi archiwizacji danych wykonywana jest do badań dokumentacja fotograficzna i możliwe jest rejestrowanie każdego badania z zapisaniem na nośniki elektroniczne. Nowoczesne, w pełni zautomatyzowane myjnie endoskopowe gwarantują bezpieczeństwo przed przeniesieniem infekcji. Każdorazowy proces mycia i dezynfekcji aparatu endoskopowego jest potwierdzony wydrukiem generowanym automatycznie po zakończeniu procesu mycia endoskopów. Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów zapewnia w pełni kontrolowany proces suszenia aż do 10 endoskopów oraz przechowywanie ich w ściśle kontrolowanych warunkach, przeciwdziałających ponownej kontaminacji.

 

W PRACOWNI WYKONUJEMY:

 • gastroskopię z testem ureazowym w kierunku zakażenia Helicobacter pylori,
 • gastroskopię z testem ureazowym w kierunku zakażenia Helicobacter pylori i pobraniem wycinków do badania histopatologicznego,
 • sigmoidoskopię,
 • kolonoskopię,
 • kolonoskopię z pobraniem wycinków do badania histopatologicznego,
 • kolonoskopię z polipektomią i badaniem histopatologicznym,
 • wytworzenie gastrostomii odżywczej (PEG),
 • tamowanie krwawień z dolnego i górnego odcinka przewodu pokarmowego (mechaniczne, termiczne, iniekcyjne),
 • opaskowanie żylaków przełyku,
 • usuwanie ciał obcych ze światła przewodu pokarmowego,
 • ECPW (endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna) z zabiegiem sfinkterotomii, ekstrakcji złogów z dróg żółciowych, protezowania dróg żółciowych.

 

W PRACOWNI WYKONUJEMY RÓWNIEŻ BRONCHOSKOPIĘ:

Bronchoskopia (BRONCHOFIBEROSKOPIA) to diagnostyczne badanie endoskopowe dróg oddechowych (tchawicy i oskrzeli), wykonywane za pomocą bronchofiberoskopu, urządzenia wprowadzanego przez nos lub usta. Zabieg najczęściej wykonuje się w celach diagnostycznych, ale również w celach terapeutycznych (usuwanie ciał obcych, odessanie zalegającej wydzieliny). Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym, wprowadzając aparat przez usta lub nos, kolejno oglądając poszczególne odcinki dróg oddechowych. W trakcie badania możliwe jest pobranie materiału do dalszej oceny (popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych, wycinków do badania histopatologicznego).

Główne wskazania do badania to:

 • krwioplucie,
 • duszności o niejasnej przyczynie,
 • przedłużający się lub napadowy kaszel o niejasnej przyczynie,
 • nawracające zapalenie płuc lub dolnych dróg oddechowych, zwłaszcza zlokalizowane w tym samym miejscu,
 • duża ilość wydzieliny śluzowej lub ropnej,
 • zespół żyły głównej górnej,
 • podejrzenie uszkodzenia tchawicy lub oskrzela,
 • podejrzenie zachłyśnięcia lub aspiracji ciała obcego,
 • aspiracja treści żołądkowej lub substancji żrących,
 • podejrzenie nowotworu nosogardzieli, tchawicy, oskrzeli,
 • zmiany w obrazie radiologicznym m.in.: niedodma lub rozdarcie płuc, cień guzowaty lub okrągły, rozsiane zmiany w płucach, powiększenie węzłów chłonnych wnęk oraz śródpiersia, nieprawidłowy zarys lub przebieg tchawicy i oskrzeli, przewlekłe zapalenie opłucnej z obecnością płynu w jamie opłucnej, porażenia, porażenia nerwu przeponowego, krtaniowego.

Do przeciwskazań należą między innymi:

 • ciężka niewydolność oddechowa i ciężka niewydolność serca,
 • ciężkie zaburzenia rytmu serca,
 • zaburzenia krzepnięcia krwi.


Z usług Pracowni korzystają pacjenci Szpitala, a także ci, którzy mają skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty.
Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00.
Istnieje również możliwość rejestracji telefonicznej pod numerem: 87/620-95-61, 87/621-97-33. Dokumenty wymagane od Pacjentów podczas rejestracji: skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty, PESEL.

 

DO POBRANIA