Dział Epidemiologii

 

 

Kierownik

mgr Bożena Dzikiewicz

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

Pielęgniarka Epidemiologiczna

mgr Wioletta Tyszkiewicz

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

Dezynfektor

Jan Wołyniec

 

Kontakt

Kontakt

 

Do zadań Działu Epidemiologii należy:

  1. organizacja i realizacja zadań z zakresu zapobiegania i kontroli zakażeń szpitalnych,
  2. monitorowanie i prowadzenie dokumentacji w zakresie rejestracji zakażeń szpitalnych, czynników alarmowych, czynników ryzyka zakażeń,
  3. opracowanie procedur i standardów związanych z ryzykiem powstawania zakażenia szpitalnego,
  4. nadzorowanie funkcjonowania procedur i standardów z profilaktyki zakażeń szpitalnianych,
  5. organizowanie i prowadzenie szkoleń personelu z zakresu zapobiegania zakażeniom szpitalnym,
  6. nadzór i monitoring stanu sanitarno - higienicznego oddziałów i komórek organizacyjnych w podmiocie leczniczym,
  7. prowadzenie określonej przepisami sprawozdawczości z zakresu epidemiologii,
  8. współpraca z Działami i komórkami podmiotu leczniczego w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych,
  9. współpraca z Wojewódzką i Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną,
  10. dystrybucja preparatów dezynfekcyjnych do Działów placówki.