Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

 

 

Kierownik

mgr Jolanta Żukowska

specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Kierownik Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi

mgr Wiesława Hajduczenia

specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

Zastępca Kierownika ds. Mikrobiologii

mgr Tadeusz Gadomski

specjalista mikrobiolog

 

Kontakt

Kontakt

 

W laboratorium pracuje wysoko wykwalifikowana kadra z długoletnim doświadczeniem. Są to diagności laboratoryjni – specjaliści laboratoryjnej diagnostyki medycznej oraz technicy analityki medycznej.
Laboratorium jest wyposażone w nowoczesny sprzęt diagnostyczny umożliwiający wykonywanie większości badań w ciągu kilku godzin od pobrania materiału.

Jakość wykonywanych badań potwierdzają certyfikaty wydane przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi i Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej.

 

W PRACOWNI ANALITYCZNEJ WYKONUJEMY BADANIA Z ZAKRESU:

 1. hematologii

 2. hemostazy

 3. analityki ogólnej

 4. biochemii

 5. diagnostyki hormonalnej

 6. diagnostyki onkologicznej

 7. alergologii

 8. serologii transfuzjologicznej

Polecamy wykonywane na miejscu badania w kierunku alergii ( panele alergiczne , panele do diagnostyki molekularnej i panele do diagnostyki chorób autoimmunizacyjnych ).

Oferujemy możliwość wykonania w naszej Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej oznaczenia grupy krwi i wystawienia Kart Grupy Krwi – trwałego dokumentu z danymi ważnymi całe życie, pozwalającego na skrócenie przygotowań do transfuzji o około 30 min.

 

W PRACOWNI MIKROBIOLOGICZNEJ WYKONUJEMY BADANIA Z ZAKRESU :

 1. diagnostyki mikrobiologicznej zakażeń ( posiewy w kierunku bakterii i drożdży wraz z identyfikacją i antybiogramem, nosicielstwo )
 2. serologii infekcji ( m.in. w kierunku zakażeń układu oddechowego, pokarmowego, zakażeń odzwierzęcych )
 3. genetyki molekularnej ( wykrywanie materiału genetycznego wirusów SARS-CoV-2, CMV, HBV, HCV )
 4. kontroli mikrobiologicznej procesów sterylizacji

  Badanie mikrobiologiczne ma na celu wykrycie drobnoustroju chorobotwórczego w materiale klinicznym oraz oznaczenie jego wrażliwości na antybiotyki (antybiogram, mykogram). Jest procesem wieloetapowym.

  Pierwszy etap badania to posiew i hodowla drobnoustroju. Większość drobnoustrojów tlenowych potrzebuje do wzrostu 18-24 godzin inkubacji, jednakże bakterie beztlenowe, niektóre tlenowe oraz grzyby mogą wymagać przedłużonej inkubacji do 48-96 godzin, a nawet kilku tygodni (dermatofity).

  Drugi etap badania to izolacja i identyfikacja drobnoustroju przy użyciu testów manualnych, półautomatycznych lub automatycznych.

  Trzecim etapem badania jest oznaczenie wrażliwości drobnoustroju na leki. Powszechnie stosuje się metodę dyfuzyjno-krążkową. Na jej podstawie można zakwalifikować drobnoustrój do jednej z trzech kategorii: wrażliwy, średnio wrażliwy, oporny. W przypadku szczepów średnio wrażliwych sukces terapeutyczny jest trudny do przewidzenia, ale można go osiągnąć, jeśli dany antybiotyk możemy zastosować w wyższej dawce, jeśli możemy zwiększyć częstotliwość jego podawania lub też ulega on zdecydowanemu zagęszczeniu w miejscu zakażenia (np. w układzie moczowym). Inne metody oceny wrażliwości na leki to metody rozcieńczeniowe. W zależności od systemu (testu) możemy precyzyjnie oznaczyć najmniejsze stężenia hamujące antybio­tyku (ang. minimal inhibitory concentration, MIC) lub uzyskać informację – podobnie jak w przypadku me­tody krążkowej – czy drobnoustrój jest wrażliwy czy oporny. W pracowni mikrobiologii oznaczamy wrażliwość na leki metodą dyfuzyjno-krążkową, metodą rozcieńczeniową przy użyciu aparatów półautomatycznych i au­tomatycznych oraz za pomocą E-testów.

  Zgodnie z zaleceniem Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, w roku 2011 wprowadzone zostały nowe zasady interpretacji wyników oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów – zalecenia EUCAST (więcej informacji na www.korld.edu.pl)

  Końcowy dodatni wynik badania jest wydawany, jeśli zakończony zostanie proces identyfikacji drobnoustroju i oznaczona zostanie jego wrażliwość na leki.

  Końcowy ujemny wynik badania jest wydawany, jeśli po określonym czasie inkubacji nie stwierdza się wzrostu drobnoustrojów (zwykle 24-48 godzin, w przypadku posiewu krwi oraz płynu mózgowo-rdzeniowego 5 dni). 

 

WSPÓŁPRACA

Pracownia Mikrobiologiczna współpracuje z:

 1. Oddziałami szpitalnymi
 2. Komitetem ds. Zakażeń Szpitalnych
 3. Zespołem ds. Zakażeń Szpitalnych
 4. Zespołem ds. Antybiotykoterapii
 5. Państwową Inspekcją Sanitarną

w zakresie:

 1. monitorowania, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych
 2. udziału w opracowaniu zasad antybiotykoterapii
 3. udziału w tworzeniu receptariusza szpitalnego
 4. zwalczania epidemii szpitalnych
 5. kontroli procesów dezynfekcji i sterylizacji
 6. nadzoru epidemiologicznego

 

 Badania laboratoryjne wykonywane są :

 1. dla pacjentów hospitalizowanych
 2. dla pacjentów ze skierowaniami od lekarza I-go kontaktu (POZ)
 3. dla pacjentów indywidualnych - odpłatnie zgodnie z cennikiem

 

NASZE PUNKTY POBRAŃ

1. Przychodnia Specjalistyczna ul. M. Konopnickiej 1 czynny:

1) od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 12:00

2. Szpital ul. Baranki 24 czynny:

1) Pracownia Analityczna - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 12:00

- w soboty w godzinach od 7:30 do 12:00

2) Pracownia Mikrobiologiczna – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 12:00 ( pobieranie wymazów po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i ustaleniu daty badania )

Wyniki badań można odbierać w godzinach pracy Punktów Pobrań . Oferujemy dostęp do wyników badań przez stronę internetową.

 

POBIERANIE MATERIAŁU DO BADAŃ I WYDAWANIE WYNIKÓW

Materiał do badań laboratoryjnych pobierany jest w Punktach Pobrań i oddziałach szpitalnych

W Laboratorium pracujemy na nowoczesnych analizatorach wiodących światowych firm takich jak: Roche, Sysmex, Beckman Coulter, Werfen, BioMerieux, Argenta.

Ponad 90% badań Pracowni Analitycznej jest wykonywanych na miejscu dlatego wyniki są dostępne w ciągu 24 godzin. Nieliczne badania wysyłkowe realizujemy w renomowanych placówkach w ciągu 7-15 dni w zależności od rodzaju badań.

Czas oczekiwania na wyniki badań z Pracowni Mikrobiologicznej zależy od rodzaju wykonywanych badań :

 • posiewy i badania przesiewowe - 24-48 godz

 • szybkie testy serologiczne - 2-4 godz.

 • kontrola mikrobiologiczna procesów sterylizacji - 7 dni

 • wykrywanie materiału genetycznego wirusów - SARS-CoV-2 - do 24 godz.

  - CMV, HCV, HBV, HIV do 10 dni.

 

KONTROLA JAKOŚCI WYNIKÓW

PRACOWNIA ANALITYCZNA

Chemia Kliniczna:

 1. Wewnętrzna kontrola jakości parametrów biochemicznych prowadzona na różnych poziomach przy użyciu materiałów kontrolnych

 2. Kontrola zewnątrzlaboratoryjna - udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi w zakresie biochemii i równowagi kwasowo – zasadowej.

Hematologia i Hemostaza:

 1. Wewnętrzna kontrola jakości parametrów hematologicznych i koagulologicznych prowadzona na różnych poziomach materiałów kontrolnych.

 2. Kontrola zewnątrzlaboratoryjna - udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w zakresie hematologii i koagulologii w Łodzi.

Immunochemia:

 1. Wewnętrzna kontrola jakości badanych parametrów prowadzona na różnych poziomach materiałów kontrolnych

 2. Kontrola zewnątrzlaboratoryjna - udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi (w zakresie hormonów oraz markerów onkologicznych i kardiologicznych)

Analityka Ogólna:

 1. Kontrola powtarzalności parametrów badania ogólnego moczu

 2. Bieżące kontrole wykonywane w serii oznaczeń

PRACOWNIA IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ

 1. Codzienna kontrola zestawu odczynników do wykonywania badań serologicznych

 2. Kontrola zewnątrzlaboratoryjna - udział w Programie okresowym – Kontrola Jakości Badań Serologicznych - prowadzonym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie / indywidualna kontrola każdego pracownika Pracowni

PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA

 1. Kontrola zewnątrzlaboratoryjna - udział w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie.

 

 1. Informacja dla Pacjenta dotycząca przygotowania do badań pdf
 2. Ulotka informacyjna pdf
 3. Aktualny Cennik Usług pdf
 4. Nowe Godziny Pracy Punktu Pobrań Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

   

 

 

ogłoszenie


2024_06_25_01.jpg2024_06_25.jpgCertyfikat_2022_Centralne_Laboratorium_Analityczne.jpg2022_12_12.jpg2022_01_26.jpg2021_12_10.jpg2020_12_28.jpg2020_12_10.jpg


2022_12.jpg2021_12.jpg2022_11.jpg2022_10.jpg2009_01.jpg2007_02.jpg2007_01.jpg2009_02.jpg2021_01.jpg2015_02.jpg2004_01.jpg2003_01.jpg2002_01.jpg2010_01.jpg2008_01.jpg2006_01.jpg2005_01.jpg2012_01.jpg2015_01.jpg