Przychodnia Leczenia Uzależnień - Ełk, ul. Konopnickiej 1

 

 

Kierownik

mgr Justyna Danuta Wojsiat

specjalista psychoterapii uzależnień

Personel

Jan Wielgat

specjalista psychoterapii uzależnień

Karolina Pietrzak

specjalista psychoterapii uzależnień

Katarzyna Walczuk-Kawałko

specjalista psychoterapii uzależnień

Daniel Obara

specjalista psychiatra

Magdalena Salitra

psycholog

 

 Rejestracja w godzinach 07:30 – 15:30, osobiście lub pod numerem telefonu

Kontakt

Kontakt

W skład przychodni wchodzą następujące poradnie:

  • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
  • Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
    • Terapia jest refundowana, poradnie posiadają kontrakt z NFZ. Do przyjęcia nie jest potrzebne skierowanie. Poradnia świadczy usługi także osobom uzależnionym nieposiadającym w chwili zgłoszenia aktualnego ubezpieczenia. (Osobom uzależnionym od alkoholu nieubezpieczonym przysługuje prawo do bezpłatnych świadczeń na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  • Poradnia Psychologiczna świadczy usługi komercyjne w zakresie konsultacji indywidualnej, diagnozy psychologicznej, psychoterapii indywidualnej.

 

Przychodnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

 Poniedziałek

7:30 – 18:00

 Wtorek

7:30 – 18:00

 Środa

7:30 – 15:30

 Czwartek

7:30 – 18:30

 Piątek

7:30 – 17:00


W poradni zajmujemy się:
- terapią grupową i indywidualną dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu
- kierowaniem na detoksykację (odtrucie): alkohol, narkotyki
- poradnictwem i terapią dla rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, narkomanii, hazardu
- naszym pacjentom zapewniamy konsultacje specjalistów: psychiatry, psychologa.

Pacjent podczas rejestracji umawiany jest na indywidualną rozmowę z terapeutą. W trakcie 3 pierwszych sesji specjalista wykonuje diagnozę oraz ustala plan leczenia pacjenta. Następnie kieruje na konkretne grupy terapeutyczne i ustala częstotliwość sesji indywidualnych.


Terapia osób uzależnionych przebiega etapowo:
• etap wstępny motywacyjny: zajęcia grupowe odbywają się 1 raz w tygodniu przez okres 2 m -cy oraz sesje indywidualne
• etap intensywnej terapii podstawowej: zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu przez okres 5 m-cy oraz sesje indywidualne
• grupa zapobiegania nawrotom (dla osób po terapii podstawowej), zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu przez okres 4 m-cy
• etap terapii pogłębionej: zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu przez okres 10 m-cy.


Terapia osób współuzależnionych przebiega etapowo:
• etap podstawowy, zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu przez okres 10 m-cy
• etap pogłębiony zajęcia, odbywają się 1 raz w tygodniu przez okres 10 m-cy.

 

 Linki:

e-Test - samodzielne sprawdzenie ryzyka uzależnienia