Centralna Sterylizatornia

 

 

Kierownik

mgr Halina Baran 

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego

 

 

Kontakt

Kontakt

O NAS

Centralna Sterylizatornia to komórka organizacyjna szpitala pełniąca funkcję usługową w zakresie dezynfekcji i sterylizacji sprzętu medycznego. Stworzony ciąg technologiczny umożliwia poprawne przeprowadzenie procesów dekontaminacji, od przyjęcia użytego instrumentarium poprzez wszystkie etapy obróbki do ponownego użycia.
Centralna Sterylizatornia zlokalizowana jest na poziomie 0.


URZĄDZENIA I APARATURA STANOWIĄCE WYPOSAŻENIE CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Część brudna:
• dwie myjnie/dezynfektor - przelotowe
• stoły do segregacji brudnych narzędzi 
• dwa stoły ze zlewozmywalkami do mycia ręcznego narzędzi wyposażonych w pistolety na wodę i powietrze
• myjnia ultradźwiękowa
• pistolet do mycia wózków

Część czysta:
• dwa sterylizatory parowe przelotowe 
• sterylizator gazowy przelotowy 
• dwa stanowiska do zgrzewania pakietów
• dwa stoły robocze do kompletowania i pakowania materiału 
• dwa wózki załadowcze materiału do sterylizatorów


Część sterylna:
• regały na wysterylizowany materiał 
• dwa wózki wyładowcze materiału wysterylizowanego ze sterylizatorów

 

POMIESZCZENIA WCHODZĄCE W SKŁAD POSZCZEGÓLNYCH STREF W CENTRALNEJ STERYLIZATORNI
Strefa brudna:
• pomieszczenie przyjęcia materiałów z bloku operacyjnego (winda brudna) oraz innych jednostek organizacyjnych szpitala
• pomieszczenie mycia wózków
• pomieszczenie suszenia wózków
• składzik porządkowy (pomieszczenie przeznaczone do przechowywania środków czystości) 
• magazyn środków dezynfekcyjno-myjących 

Strefa czysta:
• pomieszczenie segregacji i pakowania bielizny operacyjnej
• pomieszczenie kompletowania, pakowania i kontroli materiału do sterylizacji 
• pomieszczenie ze sterylizatorem gazowym 

Strefa sterylna:
• pomieszczenie wyładunku wysterylizowanego materiału z autoklawów parowych 
• pomieszczenie wyładunku wysterylizowanego materiału ze sterylizatora gazowego 
• pomieszczenie ekspedycji (stąd zabierany jest wysterylizowany materiał do poszczególnych jednostek organizacyjnych szpitala) 
• magazyn materiałów sterylnych
• winda czysta łącząca blok operacyjny z centralną sterylizatornią


Między strefami brudną i czystą; czystą i sterylną znajdują się śluzy umywalkowo-fartuchowe dla personelu, w których należy się przebrać przed wejściem do poszczególnych stref centralnej sterylizatorni. Pomieszczenia śluzy umywalkowo-fartuchowej są wyposażone w wieszaki, umywalki, dozowniki z mydłem i środkami do odkażania rąk, jednorazowe ręczniki oraz środki ochrony indywidualnej. W śluzach znajduje się WC.

 

PERSONEL
Centralna Sterylizatornia to nie tylko pomieszczenia i ich wyposażenie zgodne z obowiązującymi przepisami. To również wykwalifikowany personel, który wykonuje szereg czynności warunkujących otrzymanie przez użytkownika wyrobu medycznego, bezpiecznego pod względem mikrobiologicznym i użytkowym. Pracownicy posiadają uprawnienia (zgodnie z obowiązującym prawem) do przygotowywania jałowych wyrobów medycznych.