Oddział Pediatryczny - 2. piętro

 

 

Ordynator

lek. Wojciech Skowysz

specjalista II st. w dziedzinie pediatrii

specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej

specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej

Z-ca Ordynatora

lek. Barbara Sas

specjalista w dziedzinie pediatrii

Lekarze

lek. Marta Gotowicz

specjalista w dziedzinie pediatrii

lek. Małgorzata Szymańska

specjalista II st. w dziedzinie pediatrii

Rezydenci:

lek. Justyna Dawidowska-Fidrych

lek. Anna Dytkowska

lek. Maciej Jakimyszyn

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Małgorzata Sirant

Sekretarka:

Iwona Ławrukajtis

 

Kontakt

Kontakt

O NAS

Oddział Pediatryczny tworzy środowisko terapeutyczno-diagnostyczne przyjazne dziecku, zacierające różnice pomiędzy środowiskiem szpitalnym a środowiskiem domowym. Rodzic współuczestniczy w procesie diagnostyczno-leczniczym i pielęgnacyjnym dziecka. Współpracujemy z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym w Olsztynie, Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku i Instytutem „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie.

Oddział Dziecięcy stwarza warunki hospitalizacji godne współczesnych czasów. Zapewniamy bardzo dobre warunki do całodobowej opieki rodzica nad każdym hospitalizowanym dzieckiem. Posiadamy pokój socjalny dla opiekunów wyposażony w łóżka do spania. Wyposażenie jak i kolorystyka Oddziału w niczym nie przypomina dawnych straszących bielą szpitali. Dysponujemy świetlicą gdzie do dyspozycji dzieci znajduje się duży księgozbiór i dydaktyczne gry. Na każdej sali chorych znajduje się telewizor.
Oddział dysponuje salami intensywnego nadzoru zarówno niemowląt jak i dzieci starszych z możliwością monitorowania HR, RR, SAT02. Oddział posiada własny aparat do wykonywania ECHO serca i USG.

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU

Jesteśmy oddziałem ogólnoprofilowym. Obejmujemy dzieci od 0 - 18 r. ż. z powiatu ełckiego, częściowo powiatu piskiego oraz dzieci z innych województw chcących leczyć się w naszym oddziale. W okresie letnim również dzieci odpoczywające na Mazurach.

Leczymy i diagnozujemy dzieci ze schorzeniami:

  • choroby układu oddechowego: rtg, spirometria, pulsoksymetria
  • choroby przewodu pokarmowego: USG, RTG, CT, gastroskopia, kolonoskopia, badania histopatologiczne
  • choroby układu moczowego: USG, RTG, CT
  • choroby OUN infekcyjne i nieinfekcujne: USG, CT, RTG
  • choroby układu krążenia: RTG, ECHO, Holter, ABPM, próba wysiłkowa
  • choroby endokrynologiczne, metaboliczne, układu krwiotwórczego we wstępnej diag.
  • oraz wszystkie inne przypadki zachorowań wymagających wstępnej diagnostyki przed przekazaniem do ośrodków specjalistycznych
  • niektóre badania histopatologiczne wykonywane są w innych Ośrodkach. Po wynik należy się zgłosić ok. 3 tyg. od pobrania z Kartą Informacyjną do Oddziału po wcześniejszym telefonicznym potwierdzeniu. Nr telefonu: 87 620-95-44

 Wydarzenia