Pełnomocnik ds. praw Pacjenta

 

 

PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA SZPITALA „PRO-MEDICA” W EŁKU SP. Z O.O.

mgr Jacek Świerzbin

Kierownik Izby Przyjęć

 

SZANOWNY PACJENCIE NASZEGO SZPITALA

Jeśli masz problem, potrzebujesz pomocy, porady, bądź masz jakieś uwagi lub podpowiedzi dotyczące funkcjonowania Szpitala zgłoś się do naszego Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta.

 

Kontakt

Kontakt

 
W Szpitalu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. każdy Pacjent może skorzystać z pomocy Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta w sprawie skarg, wniosków oraz wszelkich wątpliwości, dotyczących ewentualnego naruszenia Państwa praw w trakcie realizacji procesu leczniczego.


UWAGA!


Jednocześnie informujemy, że Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Szpitala „Pro-Medica” Ełku Sp. z o.o. nie reprezentuje Pacjenta na zewnątrz jednostki, nie jest Rzecznikiem Praw Pacjenta, ani stroną w postępowaniu przeciwko Szpitalowi. Pomaga natomiast Pacjentowi naszego Szpitala wewnątrz placówki. Dba o to, aby Pacjent otrzymał w miarę możliwości wyczerpujące informacje, o które się zwraca (dotyczące Szpitala i obowiązujących w nim procedur), włącza się w uważną analizę kierowanych przez Pacjenta spostrzeżeń lub podpowiedzi dotyczących funkcjonowania naszej placówki. Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta czuwa nad tym, aby – w trosce o możliwie największy komfort Pacjenta – Szpital reagował na społeczne oczekiwania i potrzeby Pacjentów.


RZECZNIK PRAW PACJENTA
Bartłomiej Łukasz Chmielowiec
Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 - 190 - 590
(połączenie bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18.00
w soboty w godzinach od 8:00 do 16:00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa