Ełckie Centrum Psychoterapii i Psychiatrii

 

Kierownik:

mgr Justyna Danuta Wojsiat

Z-ca Kierownika:

Ewa Wyrzykowska

Psychoterapeuci:

mgr Joanna Marek-Banach

mgr Michał Łebski

mgr Jarosław Bartnowski

mgr Justyna Danuta Wojsiat

mgr Aneta Zamojska

mgr Iwona Barańska

Psycholodzy:

mgr Katarzyna Sochacka

mgr Karolina Anna Duchnowska

mgr Anna Ardzińska-Guz

Terapeuta środowiskowy:

mgr Dorota Ramotowska

Superwizor:

Witold Pawliczuk

Specjaliści psychoterapii uzależnień:

Karolina Pietrzak

Katarzyna Walczuk-Kawałko

Jan Wielgat

Agnieszka Uściłowicz

 

Adres strony internetowej Ośrodka:

www.terapia.promedica.elk.pl

Kontakt

Kontakt

 

 

ośrodek