Ełckie Centrum Psychoterapii i Psychiatrii

 

Kierownik:

mgr Justyna Danuta Wojsiat

Z-ca Kierownika:

Ewa Wyrzykowska

Psychoterapeuci:

mgr Joanna Banach

mgr Michał Łebski

mgr Jarosław Bartnowski

mgr Justyna Danuta Wojsiat

Kierownik Ełckiego Centrum Psychoterapii i Psychiatrii

Psycholodzy:

mgr Katarzyna Sochacka

mgr Karolina Anna Duchnowska

mgr Anna Ewa Domżalska

Terapeuci środowiskowi:

mgr Kinga Malinowska

mgr Dorota Ramotowska

lic. Paweł Niedźwiecki

Adres strony internetowej Ośrodka:

www.terapia.promedica.elk.pl

Kontakt

Kontakt

 

 

ośrodek