Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 1 piętro

 

 

Ordynator

lek. Waldemar Szypulski

specjalista II st. w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

specjalista II st. w dziedzinie medycyny rodzinnej

Z-ca Ordynatora

lek. Alina Milewska

specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Lekarze

lek. Szymon Pietrzak

specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Maciej Wojciechowski

specjalista II st. w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Tadeusz Zaborowski

specjalista II st. w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Andrei Karpovich

specjalista w dziedzinie anestezjologii i reanimatologii

lek. Marta Protas

specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Bogumił Porębny

specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Leszek Pasławski

specjalista II st. w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Rezydenci

lek. Jakub Pacuła

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr plg Sylwia Chojnowska

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

 

Kontakt

Kontakt

O NAS

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii rozpoczął działalność od 01.01.1995 roku. Pierwszy pacjent został przyjęty dnia 02.01.1995 roku. Organizatorem oraz pierwszym ordynatorem oddziału został lek. med. Tadeusz Zaborowski, pielęgniarka oddziałowa Zenobia Kardel. Trzon kadry lekarskiej tworzyli anestezjolodzy Szpitala Rejonowego im. Rydygiera w Ełku. W maju 2002 roku Szpital został przeniesiony do nowego budynku. OIT zlokalizowany został w zaadaptowanych pomieszczeniach Izby Przyjęć (sala 3-łóżkowa i izolatka 1-łóżkowa). Od 2013 roku oddział funkcjonuje w nowych pomieszczeniach. Został wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt niezbędny do ratowania zdrowia i życia pacjentów z najcięższymi schorzeniami. W oddziale jest możliwość leczenia pozaustrojową hemofiltracją krwi w przypadku całkowitej niewydolności nerek. Oddział nasz jest w chwili obecnej najlepiej wyposażonym i największym oddziałem wschodniej części województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

ZAKRES USŁUG

 • pełen zakres postępowania poresuscytacyjnego
 • wentylacja mechaniczna-pełen zakres
 • ciągłe monitorowanie funkcji układu krążenia i parametrów oddechowych
 • zakładanie cewników tętniczych i żylnych centralnych, cewników do dializ, do stymulacji endokawitarnej
 • intubacja dotchawicza
 • tracheostomia przezskórna metodą Griggsa
 • tlenoterapia
 • pomiar ciśnienia śródczaszkowego
 • pomiary hemodynamiczne przy użyciu PiCCO2
 • toaleta dzewa oskrzelowego z użyciem bronchofiberoskopu
 • pełen zakres badań laboratoryjnych, mikrobiologicznych i obrazowych-CT, USG, RTG, Echo serca, EKG
 • żywienie dojelitowe i pozajelitowe
 • pomiary spirometryczne z analizą gazów oddechowych i oceną metabolizmu
 • hemofiltracja hemodiafiltracja żyłowo-żylna

 

RODZAJE LECZONYCH SCHORZEŃ

 • pacjenci z niewydolnościami wielonarządowymi ze szczególnym uwzględnieniem niewydolności oddechowej
 • pacjenci poresuscytacyjni
 • pacjenci po rozległych zabiegach chirurgicznych
 • pacjenci z ostrymi i przewlekłymi niewydolnościami nerek ( przy współpracy z Międzynarodowym Centrum Dializ)
 • ostre zapalenie trzustki
 • sepsa
 • wstrząs
 • ostry zespół wieńcowy (przy współpracy z OKI - Scanmed)
 • pacjenci pourazowi

 

SPRZĘT

Oddział wyposażony jest w:

 • nowoczesne respiratory do wentylacji- EV-Engstrom z modułem metabolicznym,
 • monitory hemodynamiczne PiCCO2
 • pomiar ICP
 • wielofunkcyjne kardiomonitory
 • pompy infuzyjne i żywieniowe firmy B/Braun
 • łóżka do intensywnej terapi wielofunkcyjne
 • materace przeciwodleżynowe
 • system ogrzewania pacjenta
 • system chłodzenia pacjenta po reanimacji
 • kolumny do intensywnej terapii
 • komputerowy system nadzoru pielęgniarskiego
 • defibrylatory Cardio AID i Physio Control z możliwością kardiowersji oraz stymulacji
 • bronchofiberoskopy intubacyjne jednorazowego użytku
 • bronchofiberoskop