Informacje dla przedstawicieli firm farmaceutycznych

 

Informacja dla przedstawicieli firm farmaceutycznych

Zarząd „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. informuje, że reklama produktów leczniczych kierowanych do osób uprawnionych do wystawiania recept na terenie naszego podmiotu leczniczego może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 21.11.2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych (Dz. U., Nr 210, poz. 1327). W związku z tym informujemy, że formularz zgody dla firmy farmaceutycznej na spotkanie w celu reklamy i promocji produktu leczniczego jest dostępny w Sekretariacie Spółki lub do pobrania ze strony internetowej: www.promedica.elk.com.pl.

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem:

  1. Odwiedzanie osób uprawnionych do wystawiania recept będących świadczeniodawcą lub zatrudnionych u świadczeniodawcy, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, w celu reklamy produktu leczniczego kierowanej do osób uprawnionych do wystawiania recept nie może utrudniać prowadzenia przez nich działalności i odbywa się po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.
  2. Spotkanie odbywa się poza godzinami pracy osób uprawnionych do wystawiania recept.
  3. Zgody udziela Prezes Zarządu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., w przypadku nieobecności Prezesa decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor ds. Medycznych.

Jednocześnie informujemy że możliwe są szkolenia dla personelu medycznego w godzinach pracy na warunkach określonych w umowie pomiędzy Spółką, a firmą organizującą szkolenie - wzór umowy na szkolenie jest w dyspozycji Głównego Specjalisty ds. Analiz lub do pobrania ze strony internetowej: www.promedica.elk.com.pl.

 

Pliki do pobrania: