Izba Przyjęć / Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - piętro -1

 

 

Kierownik Izby Przyjęć

Jacek Świerzbin - magister pielęgniarstwa

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

 

 

Kontakt

Kontakt

 

O NAS

Izba Przyjęć jest centralnym punktem szpitala i ściśle współpracuje ze wszystkimi oddziałami szpitalnymi oraz innymi komórkami świadczącymi usługi na rzecz pacjenta

W skład Izby Przyjęć wchodzą:

 • rejestracja Izby Przyjęć
 • gabinety badań
 • sala reanimacyjna
 • gabinety zabiegów chirurgicznych
 • sala obserwacyjna
 • pomieszczenia sanitarne
 • izolatka

W Izbie Przyjęć udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu wstępnej diagnostyki i leczenia osób znajdujących się w stanie nagłego pogorszenia lub zagrożenia zdrowia i życia. Izba Przyjęć wyposażona jest w środki łączności wewnętrznej oraz w środki łączności z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Doświadczona kadra medyczna zapewnia pomoc pacjentom przybywającym do szpitala. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem umożliwiającym skuteczną pomoc medyczną i ratującym życie.

Izba Przyjęć Szpitala przyjmuje pacjentów:

 • zgłaszających się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza
 • przywiezionych przez zespoły Ratownictwa Medycznego
 • zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia

 

DO ZADAŃ IZBY PRZYJĘĆ NALEŻY:

 • rejestracja osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych
 • zapewnienie niezwłocznego zbadania przez lekarza dyżurnego
 • objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską i lekarską stosownie do jego stanu, w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków
 • przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji
 • udzielenie porady i pomocy doraźnej pacjentowi nie zakwalifikowanemu do hospitalizacji
 • prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej

 

PRZYJĘCIA PLANOWANE REALIZOWANE SĄ:

 • godz. 08.00 Oddział Chirurgii Ogólnej
 • od godz. 08.00 - 09.00 Oddział Ginekologiczno - Położniczy
 • od godz. 09.00 - 10.00 Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
 • od godz. 09.00 – 10.00 Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
 • od godz. 11.00 - 12.00 Oddział Kardiologiczny
 • od godz. 11.00 - 12.00 Oddział Chorób Wewnętrznych
 • pozostałe Oddziały na bieżąco

Termin przyjęcia do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej można ustalić:

 • telefonicznie nr tel. 87 620 95 37
 • przesyłając kserokopię skierowania i dokumentacji medycznej uzasadniającej skierowanie

Izba Przyjęć dokonuje rejestracji pacjentów zgłaszających się po pomoc w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej:

 • dni powszednie 18.00 – 08.00
 • dni świąteczne i wolne od pracy - całodobowo

 Ogłoszenie dotyczące pogotowia stomatologicznego

 Harmonogram dyżurów aptek w porze nocnej, niedzielę i święta i inne wolne dni od pracy

nocna

 

TPK