Oddział Gruźlicy, Chorób Płuc i Chemioterapii - parter

 

 

Ordynator

lek. Michalski Krzysztof

specjalista w dziedzinie chorób płuc

specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych

Z-ca Ordynatora

lek. Grzegorz Metelski

specjalista w dziedzinie chorób płuc

specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarze

lek. Marcin Jonik

specjalista w dziedzinie chorób płuc

specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych

lek. Marcin Ignasiak

specjalista w dziedzinie chorób płuc

specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Joanna Eustachiewicz

Sekretarka

lic. Sylwia Dubinin

 

 

Kontakt

Kontakt

O NAS

Oddział istnieje od lat powojennych. Obecnie mieści się w nowym obiekcie szpitalnym, posiadającym doskonałe warunki do leczenia – położonym na skraju lasu, w strefie wolnej od pyłów i gazów przemysłowych. Na oddziale zatrudnionych jest trzech lekarzy, specjalistów chorób płuc, posiadających kilkunastoletni staż pracy, ciągle dokształcających się, co gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług medycznych. Lekarze Oddziału biorą udział szkoleniach organizowanych przez Ośrodki Referencyjne jak również sami prowadzą szkolenia dla lekarzy zatrudnionych w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. i POZ w zakresie gruźlicy i chorób układu oddechowego.

 

SPRZĘT

W Gabinecie Bronchoskopii, znajdującym się w strukturze Pracowni Endoskopowej wykonujemy badania endoskopowe układu oddechowego przy użyciu wideobronchoskopów firmy OLYMPUS . Wykonywana jest diagnostyka onkologiczna w postaci pobierania wycinków, biopsji szczoteczkowych oraz badań cytologicznych, co przy ścisłej współpracy z histopatologiem pozwala uzyskać rozpoznania histopatologiczne w ciągu 7-14 dni. Badania są archiwizowane w systemie komputerowym z możliwością zapisu badania na nośnikach cyfrowych CD/DVD. Oddział korzysta z usług Pracowni Prątka w Laboratoriach Mikrobiologicznych w Łomży oraz Olsztynie. W diagnostyce i leczeniu gruźlicy współpracujemy ściśle z ośrodkiem w Olsztynie.

Posiadamy salę oraz sprzęt firmy ResMed do diagnostyki obturacyjnego bezdechu sennego (OBS), komplet aparatów autoCPAP, masek do miareczkowania i próbnego leczenia OBS.

Badania czynnościowe wykonujemy w Pracowni Spirometrycznej – posiadamy spirometry PNEUMO abcMed oraz MicroLab Mk8.

 

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. Bronchofiberoskopia

 • diagnostyka z pobieraniem wycinka drzewa oskrzelowego
 • wymazy szczoteczkowe z błony śluzowej oskrzeli
 • pobieranie wydzieliny oskrzelowej
 • popłuczyny oskrzelikowo - pęcherzykowe (BAL)

2. Bronchofiberoskopia interwencyjna

 • usuwanie ciał obcych
 • bronchofiberoskopia w oddziale intensywnej terapii

3. Punkcja jamy opłucnowej

4. Spirometria

spirometria z próbą rozkurczową

5. Badanie polisomnograficzne (typu II), próbne leczenie aparatem autoCPAP

6. Diagnostyka obrazowa obejmująca zdjęcia radiologiczne klatki piersiowej w projekcie tylno-przedniej, bocznej, tomografia komputerowa klatki piersiowej, w tym badania tomograficzne wysokiej rozdzielczości (HRCT) – tomograf 64-rzędowy.

7. Badania mikrobiologiczne wydzieliny drzewa oskrzelowego oraz plwociny w kierunku drobnoustrojów chorobotwórczych na bazie Pracowni Mikrobiologii, w kierunku prątków gruźlicy (badanie klasyczne, MGIT, BACTEC, DNA w oparciu o Pracownie Pątka w Łomży i Olsztynie)

8. Biopsja cienkoigłowa obwodowych węzłów chłonnych

9. Tlenoterapia domowa

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU

Oddział świadczy usługi diagnostyczno-lecznicze w zakresie:

diagnostyki i leczenia chorób układu oddechowego: zapalnych (zapalenia płuc, zapalenia oskrzeli, rozstrzenie oskrzeli), obturacyjnych (astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc), ziarniniakowych (sarkoidoza) oraz śródmiąższowych (współpracujemy z Warmińsko-Mazurskim Centrum Chorób Płuc w  Olsztynie oraz Kliniką Chirurgii Klatki Piersiowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku)

 • leczenia astmy ciężkiej omalizumabem w ramach programu lekowego
 • diagnostyki gruźlicy płuc dla powiatów: Ełk, Olecko, Gołdap, Pisz, Grajewo
 • diagnostyki bronchoskopowej chorób płuc, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów układu oddechowego
 • chemioterapii nowotworów układu oddechowego
 • kwalifikacji chorych z przewlekłymi, nienowotworowymi chorobami płuc do Domowego Leczenia Tlenem (DLT) dla powiatów: Olecko, Gołdap, Pisz, Ełk, Węgorzewo, Giżycko. Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem prowadzi nadzór i opiekę lekarską i pielegniarską nad 34 chorymi z koncentratorami tlenu
 • rozpoznawania i leczenia zespołu obturacyjnego bezdechu sennego (leczenie za pomocą aparatów autoCPAP)


INFORMACJA O STOSOWANYCH PRZEZ NAS BADANIACH DIAGNOSTYCZNYCH

 • Punkcja cienkoigłowa węzłów chłonnych (BAC)

BAC jest metodę pobierania materiału komórkowego (cytologicznego) poprzez nakłucie węzła chłonnego cienką igłą (taką jak igła do zastrzyku). Uzyskany materiał jest badany pod mikroskopem przez doświadczonego lekarza – specjalistę histopatologa.

 • Zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej

Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej wykonuje się w projekcji tylno-przedniej tzn. promienie RTG wnikają do ciała badanego od tyłu. Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej tylno-przednie służy ocenie żeber, kręgosłupa, obojczyków, łopatek, przepony, śródpiersia (wielkość, kształt serca i dużych naczyń krwionośnych) i miąższu płucnego. Jeśli istnieje konieczność, badanie uzupełnia się zdjęciem bocznym. Czasami pacjentowi podaje się doustnie środek cieniujący (kontrast), który bardzo silnie pochłania promieniowanie rentgenowskie, umożliwiając uzyskanie obrazu przełyku. U ciężko chorych wykonuje się tzw. zdjęcie przyłóżkowe, ruchomym aparatem rentgenowskim.

 • Punkcja jamy opłucnowej

Polega na wprowadzeniu igły przez ścianę klatki piersiowej (skórę, tkankę podskórną, mięśnie) do jamy opłucnej w celu usunięcia, (aspiracji) płynu lub powietrza. Pobrany z jamy opłucnej płyn można poddać dalszej ocenie jego własności fizycznych i chemicznych, badaniu bakteriologicznemu oraz cytologicznemu. Badanie pozwala zróżnicować rodzaj płynu nagromadzonego w jamie opłucnej - wysięk (płyn powstający z powodu zmian zapalnych), przesięk (płyn nie związany ze stanem zapalnym), czy też krew. Jest pomocne przy ustalaniu przyczyny zmian chorobowych w płucach , którym towarzyszy gromadzanie się płynu w jamie opłucnej. Badanie może mieć jednocześnie charakter zabiegu terapeutycznego (usunięcie płynu lub powietrza), którego celem jest przywrócenie prawidłowej funkcji oddechowej płuc.

 • Tomografia komputerowa klatki piersiowej

Tomografia komputerowa jest metodą oceny płuc i śródpiersia, pozwalającą dokładnie ocenić anatomię klatki piersiowej i ewentualną patologię. Obecnie badanie to wykonywane jest wtedy, kiedy na rentgenowskich zdjęciach przeglądowych klatki piersiowej zostanie wykryta podejrzana lub niejasna zmiana patologiczna. Tomografia komputerowa umożliwia bardzo dokładną ocenę rozległości zmian i ich lokalizację w klatce piersiowej. Podanie dożylne kontrastu jodowego podczas tomografii komputerowej ułatwia rozpoznawanie zmian nowotworowych oraz ocenę naczyń płucnych (diagnostyka zatorowości płucnej). Tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości (HRCT) umożliwia uwidocznienie drobnych zmian w obrębie miąższu płuc, diagnostykę i monitorowanie chorób śródmiąższowych.

 • Badanie plwociny

Polega na pobraniu wydzieliny drzewa oskrzelowego (nie śliny!) najczęściej poprzez jej odksztuszanie i odpluwanie. Rzadziej wydzielina drzewa oskrzelowego pobierana jest na drodze odsysania tej wydzieliny podczas bronchoskopii oraz odsysania za pomocą cewnika. Pobraną plwocinę można poddać analizie cytologicznej i bakteriologicznej.

 • Bronchofiberoskopia

Badanie odbywa się w pozycji leżącej na plecach lub półsiedzącej. Po włożeniu między zęby plastikowego ustnika lekarz wprowadza przez jamę ustną do gardła, a następnie do tchawicy i oskrzeli bronchofiberoskop – giętką rurkę o średnicy 6 mm, wyposażoną w oświetlenie oraz kamerę umożliwiającą dokładne obejrzenie badanych narządów.

Oglądanie oskrzeli trwa kilka minut i jest bezbolesne ale może wywoływać kaszel, odruchy wymiotne, uczucie dykomfortu w gardle. W celu zminimalizowania tych odczuć lekarz miejscowo znieczula gardło i języka lignokainą w aerozolu, a następnie wodnym roztworem lignokainy dalsze odcinki układu oddechowego. W razie potrzeby pobiera się ze zmian chorobowych małe wycinki do badania histopatologicznego, wymazy szczoteczkowe oraz wydzielinę i popłuczyny oskrzelowe.

 • Biopsja szczypczykowa

Podczas bronchoskopii lekarz wprowadza przez kanał bronchoskopu malutkie szczypczyki (wielkości około 2 mm) i kontrolując obraz na monitorze wideo pobiera wycinki ze zmienionych chorobowo miejsc do badania histopatologicznego. Pobieranie wycinków nie jest bolesne.

 • Spirometria

Polega na pomiarze objętości powietrza wdychanego i wydychanego z płuc podczas spokojnego oraz natężonego oddychania. Pomiary spirometryczne uzyskiwane za pomocą spirometru pozwalają na ocenę parametrów oddechowych oraz obliczenie norm odpowiednich dla każdego pacjenta (zależnych od wieku, płci, wagi, wzrostu). Przy pomocy spirometru wykonuje się również tzw. próby rozkurczowe (oceniające reakcję oskrzeli na leki podawane drogą wziewną) oraz inhalacyjne próby prowokacyjne (umożliwiające ocenę reakcji oskrzeli pacjenta na alergen). Badanie służy ocenie wydolności układu oddechowego. Jest podstawowym badaniem w diagnostyce i leczeniu astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

 • Polisomnografia

Badanie najczęściej wykonuje się u osób z zaburzeniami oddychania w czasie snu objawiających się m.in. chrapaniem. Polisomnografia pozwala w nieinwazyjny sposób ocenić jakość snu, częstość przebudzeń, oddychanie, utlenowanie krwi, czynność serca, pozycję ciała, chrapanie.
Na badanie polisomnograficzne składają się cztery podstawowe badania, takie jak:

 • elektroencefalografia (EEG) - na głowie pacjenta zostają umieszczone elektrody w celu oceny bioelektrycznej czynności mózgu
 • elektrokardiografia (EKG) - na klatce piersiowej zostają umieszczone elektrody w celu oceny aktywności elektryczną serca
 • elektrookulografia (EOG) - przy oczach pacjenta zostają umieszczone elektrody w celu zbadania zmian prądów czynnościowych powstających podczas ruchów gałki ocznej
 • elektromiografia (EMG) - na ciele pacjenta zostają umieszczone elektrody w celu oceny funkcji mięśni i nerwów

Poza tym w okolicy ust umieszcza się mikrofon, czujnik przepływu powietrza. Na palcu ręki umieszcza się pulsoksymetr, a na brzuchu i klatce piersiowej tzw. pasy oddechowe, które rejestrują ruchy tych części ciała. Poza tym konieczny jest także czujnik położenia ciała. Zarówno czujniki, jak i elektrody zostaną zamontowane w taki sposób, że nie krępują zbytnio ruchów. Jeśli pacjent będzie musiał pójść w nocy do toalety, nie będzie miał z tym problemu. Wszystkie dane rejestrowane przez aparat przesyłane są do komputera a następnie analizowane przez lekarza.

 • Stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP i autoCPAP):

Jest to metoda z wyboru w leczeniu obturacyjnego bezdechu sennego. Jej istotą jest utrzymanie drożności górnych dróg oddechowych przez strumień powietrza wytwarzany przez aparat pod ciśnieniem 4-20 cm słupa H2O. Powietrze pod dodatnim ciśnieniem przez elastyczną rurę doprowadzane jest do szczelnie dopasowanej maski obejmującej nos lub nos i usta pacjenta. Zastosowanie CPAP likwiduje chrapanie i bezdechy, przywraca prawidłową strukturę snu przez co ustępuje senność w ciągu dnia. CPAP korzystnie wpływa na profil ciśnienia krwi, funkcję serca (zaburzenia rytmu i przewodzenia) zmniejszając ryzyko przedwczesnego zgonu u chorych z zespołem obturacyjnego bezdechu sennego.

W naszym Oddziale korzystamy z aparatury firmy ResMed, zajmującej się produkcją i dystrybucją sprzętu do diagnostyki i leczenia obturacyjnego bezdechu sennego.

Na stronie internetowej http://zdrowysen.info/ można znaleźć mnóstwo ciekawych informacji na temat obturacyjnego bezdechu sennego, jego diagnostyki i leczenia.