fundusze

 

 

 

Informacja w zakresie wideo tłumaczaAktualności

 

Relacja ze szkolenia

"Matka i niemowlę - pomóżmy im wspólnie"

Szanowni Państwo,

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 05.06.2024 r. odbyło się szkolenie "Matka i niemowlę – pomóżmy im wspólnie" zorganizowane przez pracowników Oddziału Neonatologicznego.

Podczas spotkania poruszone były tematy związane z potrzebami kobiet w okresie połogu, depresji poporodowej, a także rozwoju niemowląt i rozszerzenia diety

Serdecznie dziękujemy prelegentom, a także lekarzom, pielęgniarkom oraz położnym za liczny udział w szkoleniu mając nadzieję, że przyczyni się to do owocnej dalszej współpracy.

W realizację zadania włączone było Ełckie Centrum Kultury w Ełku, które zapewniło profesjonalną obsługą techniczną w trakcie szkolenia oraz udostępniło na ten cel – Halę im. Leszka Błażyńskiego w Ełku jak również firma Nestle - za co serdecznie dziękujemy.

 

Ełk, dnia 11.06.2024 r.

Z-ca Ordynatora Oddziału Neonatologicznego

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

lek. Ewa Faliszewska-Chocian

 

Prezes Zarządu

 "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

 Bożena Szelągowska

 

DSC03983.jpgDSC04015.jpgDSC03968.jpgDSC03963.jpgDSC03944.jpg

 

 

 

 

 

Spotkanie ekspertów

 

Standardy w zakresie Chirurgii Bariatrycznej i Metabolicznej.

Rola i miejsce Endoskopii diagnostycznej i zabiegowej.

 

Organizatorzy

  • Sekcja Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich
  • Fundacja Rozwoju Chirurgii Bariatrycznej i Laparoskopowej

 

Program

W dniu 27.05.2024 r., w ramach realizacji projektu LTPL00130 - "Wyeliminowanie zaniedbań w diagnostyce i leczeniu nowotworów, w szczególności poprzez wzmocnienie usług zdrowotnych na pograniczu polsko-litewskim", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Litwa-Polska 2021-2027, odbyło się spotkanie grupy roboczej w Szpitalu w Druskiennikach. 

W spotkaniu udział wzięli Beneficjenci, których reprezentowali Przedstawiciele "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. z wraz z Zespołem Projektowym oraz Przedstawiciele Szpitala VšĮ Druskininkai.

Całkowita kwota dofinansowania projektu z EFRR- 690.093,00 EUR.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt medyczny m.in. do Pracowni Endoskopii oraz na Blok Operacyjny, ambulans typu C oraz zostanie przebudowana wentylacja mechaniczna na jednej sali operacyjnej na Bloku Operacyjnym. O szczegółach będziemy informowali wkrótce.

banner spotkanie szpital Druskienniki

 

Międzynarodowa Konferencja i Warsztaty

  

Interreg Litwa-Polska w ramach realizacji projektu LTPL00022

"Świadczenie wysokiej jakości usług medycznych na obszarze pogranicza polsko-litewskiego, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia chirurgicznego i profilaktyki chorób zagrażających życiu",

które odbędą się w Folwarku Łękuk w dniach 11-12 lipca 2024 r.

  Na miejsce konferencji wybraliśmy Folwark Łękuk w Puszczy Boreckiej.

 

English version:

International Conference and Workshops

 

Interreg Lithuania-Poland within the project LTPL00022

"Provision of high quality medical services in the polish-lithuanian border area, focusing on surgical treatment and prevention of life-threading diseases",

Folwark Łękuk  11-12 July 2024

As the place for the conference we chose Folwark Łękuk.

 

XX Ełckie Forum Medycyny Zakażeń

  

XX Ełckie Forum Medycyny Zakażeń - od teorii do praktyki

pod hasłem

MEDYCYNA ZAKAŻEŃ - NEVER ENDING STORY

JAK WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ WSPÓŁCZESNEJ MIKROBIOLOGII

które odbędą się w Ełku w dniach 19-21 czerwca 2024 r.