fundusze

 

 

Informacja w zakresie wideo tłumaczaAktualności

 

 

Podziękowanie

 

Podziękowanie

 

GODZINY PRACY

PUNKTU SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19

 

 

 1. Szczepienia przeciwko COVID-19 wykonujemy w Punkcie Szczepień COVID-19 mieszczącym się w Szpitalu „Pro- Medica” w Ełku Sp. z o.o. w Ełku przy ul. Baranki 24
  w Przychodni Lekarzy Rodzinnych POZ,

 1. Rejestracja telefoniczna pod nr tel. 87-621-96-07 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00.

 2. Dodatkowa możliwość rejestracji na szczepienie przez aplikację mojeIKP (Internetowe Konto Pacjenta).

 

          1. Prezes Zarządu
          2. ”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

           Bożena Szelągowska

 

Ełk, dn. 12.03.2024 r.

 

Komunikat Prezesa Zarządu
 „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

 

 

Na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 oraz art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz. U. Z 2023 r. poz. 1545 ze zm.) Zarząd
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. informuje, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych i poradniach specjalistycznych jak niżej:

 

1) Oddziałach szpitalnych zgony w roku 1993

2) Oddziałach szpitalnych w roku 2003

3) Poradni Neurologicznej w latach 2001–2003
4) Poradni Zdrowia Psychicznego w roku 2003
5) Poradni Ortopedycznej w latach 1996
–2003
6) Poradni Chirurgicznej
w latach 1997–2003
7/ Poradni Chirurgii Dziecięcej
w latach 2001–2003

8) Poradni Urologicznej w latach 1995–2003

9) Poradni Onkologicznej w latach 1979–1999

10) Poradni Alergologicznej w latach 2001–2003

11) Poradni Konsultacyjną Pediatrycznej w roku 2003

12) Poradni Medycyny Pracy - „Pribo” w roku 1993

13) Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc w latach 1993–2003

14) Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu w latach 2001–2003

15) Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychotropowych w latach 2001–2002

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem dokumentacji medycznej tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, a w razie jego śmierci – osoba przez niego upoważniona
do uzyskania dokumentacji medycznej w przypadku jego zgonu – mogą odebrać przedmiotową dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku w Archiwum „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. ul. Baranki 24, tel. 087-620-95-80 w terminie 60 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia to jest do dnia 10.05.2024 r.

 

Prezes Zarządu

”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

Bożena Szelągowska

Ełk, dnia 11.03.2024 r.

Pierwsze operacje laparoskopowego wycięcia macicy w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

 

W bieżącym roku, w Szpitalu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym odbyły się dwie pierwsze operacje laparoskopowego wycięcia macicy z powodu jej nowotworu z zastosowaniem nowatorskiej metody mapowania węzła wartownika przy pomocy zieleni indocyjaninowej. Ponadto dzięki współpracy z Akademickim Ośrodkiem Patomorfologii w Białymstoku wprowadziliśmy pełną diagnostykę genetyczną raka trzonu macicy, niezbędną do prawidłowego leczenia zgodnie z najnowszymi światowymi trendami. Zabiegi przeprowadzono dzięki zastosowaniu najnowszego toru wizyjnego oraz nowoczesnych narzędzi laparoskopowych. Zabiegi te są kolejnym krokiem w szerokim spektrum operacji wykonywanych technikami małoinwazyjnymi w tutejszym Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

Od kilku lat większość operacji usunięcia macicy wykonujemy wyłącznie metodami laparoskopowymi co daje Pacjentkom znacznie mniejsze dolegliwości bólowe w okresie okołooperacyjnym, szybką rekonwalescencję i powrót do pełni zdrowia.

Poza tym oferujemy pełną gamę zabiegów endoskopowych wykonywanych przezpochwowo m.in. elektroresekcje mięśniaków macicy, polipów jamy macicy oraz usuwanie innych zmian wewnątrzmacicznch. Dysponujemy wysokiej klasy sprzętem m.in. shaver, elektroresektoskop i histeroskopy.

Prezes Zarządu
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.
Bożena Szelągowska

Ełk, 21.02.2024 r.

zabieg1

zabieg2

OGŁOSZENIE

 

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej (NiŚOZ) w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. nie funkcjonuje Pogotowie Stomatologiczne.

W związku z powyższym pacjenci potrzebujący doraźnej pomocy stomatologicznej w dni powszednie w godzinach nocnych oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo - powinni zgłaszać się do instytucji pełniących doraźne dyżury stomatologiczne (zgodnie z wykazem umieszczonym na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia). Najbliższe Pogotowie Stomatologiczne znajduje się w:

 1. Białymstoku – Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczno-Lekarska E&B Falkowscy, ul. Częstochowska 18, tel. 85-651-51-70;

 2. Olsztynie - Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów "Zdrowie" Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Olsztynie, ul. Ratuszowa 4, tel 89-527-36-10.

 

          1. Prezes Zarządu

           ”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

           Bożena Szelągowska

Ełk, dn. 23.01.2024 r.

 

 

 

Nowe ambulanse w systemie ratownictwa medycznego „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

 

W dn. 14.12.2023 r. w miejscu stacjonowania Działu Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego „Pro-Medica” w Ełku przy ul. Piłsudskiego 1 odbyło się symbolicznie przekazanie dwóch ambulansów typu C wraz z wyposażeniem medycznym, które zostały zakupione w ramach środków pochodzących z rezerwy Celowej Skarbu Państwa na realizację zadań w obszarze zdrowia 2023 – na podstawie umowy między Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Urzędem Miasta Ełku oraz dotacji Powiatu Ełckiego. Nowe ambulanse wzmocnią flotę karetek ratownictwa medycznego „Pro-Medica” w Ełku
Sp. z o.o., które posłużą mieszkańcom Powiatu Ełckiego w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele samorządów: Tomasz Andrukiewicz - Prezydent Miasta Ełku, Marek Chojnowski – Starosta Ełcki oraz Marcin Radziłowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., a także przedstawiciele „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.: Bożena Szelągowska – Prezes Zarządu, Maciej Świerszcz – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego, Dariusz Parzych – Kierownik Działu Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego.

Prezes Zarządu
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.
Bożena Szelągowska