fundusze

 

 

 

Informacja w zakresie wideo tłumaczaAktualności

 

 PRO-MEDICA” W EŁKU SP. Z O.O. WYRÓŻNIONA ZŁOTYM MEDALEM

 W RANKINGU „MALUCHY NA BRZUCHY 2023”

 

Z ogromną satysfakcją informujemy, że portal www.maluchynabrzuchy.pl wyróżnił Szpital „Pro - Medica” w Ełku Sp. z o.o. złotym medalem w Rankingu „Maluchy na Brzuchy 2023” za wysoki wskaźnik wsparcia dwugodzinnego i nieprzerwanego kontaktu skóra do skóry między matką a dzieckiem po porodzie drogami natury. W rankingu znajdują się szpitale, które najlepiej realizują założenia standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej w zakresie dwugodzinnego kontaktu skóra do skóry po porodzie. Ranking opracowany został w oparciu o dane z ankiet Fundacji Rodzić po Ludzku.
Cieszymy się, że opieka okołoporodowa matki z dzieckiem jest realizowana w naszym Szpitalu na tak wysokim poziomie.

Prokurent
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.
Małgorzata Kulbacka

 

Kontakt skóra do skóry 

Certyfikat

 Poprawa dostępności do usług medycznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w Szpitalu "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

 

 

 

 

Informacja
dla pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych
z zakresu ratownictwa medycznego "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

 

Zarząd "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. i Przedstawiciele ratowników medycznych Działu Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego (DRMiTS) informują, że w dniu 21.05.2023 r. zostało podpisane Porozumienie z Pracodawcą związane z zarzutami kierowanymi przeciwko poprzedniemu Kierownikowi i Zastępcy Kierownika DRMiTS i w związku z podpisanym Porozumieniem praca ratownictwa medycznego funkcjonuje w sposób ciągły, co zapewnia nieprzerwane działanie zespołów ratownictwa medycznego, które zabezpieczają zdrowie i życie pacjentów Powiatu Ełckiego w świadczenia zdrowotne z zakresu ratownictwa medycznego.

 


Prezes Zarządu
"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.
Bożena Szelągowska

 

Kierownik
Działu Ratownictwa Medycznegpo
i Transportu Sanitarnego
"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.
Dariusz Parzych

 

Z-ca Kierownika
Działu Ratownictwa Medycznego
i Transportu Sanitarnego
"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.
Kamil Czuper

Ełk, 22.05.2023

Szanowni Państwo,
 
Pragniemy poinformować, że mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Ełckiego:

 1. w dniu wczorajszym w nocy zostało osiągnięte Porozumienie, na bazie którego Dział Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o będzie nieprzerwanie realizować swoje funkcje wobec mieszkańców Powiatu Ełckiego,
 2. na podstawie Porozumienia w dniu dzisiejszym został powołany nowy kierownik i zastępca kierownika Działu Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.
 3. zgodnie ze wspomnianym Porozumieniem nie nastąpi obniżenie oferowanego do tej pory wysokiego poziomu jakości opieki medycznej.

Zarząd "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZUJĄCEGO W POLSCE PRAWA REGULUJĄCEGO TRANSPLANTACJĘ NARZĄDÓW I TKANEK POBRANYCH OD OSÓB ZMARŁYCH

 

 

 1. W Polsce kwestię transplantacji reguluje Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2134 ze zm.).
 2. Z mocy prawa lekarz może pobrać narządy od osoby zmarłej, która za życia nie wyraziła sprzeciwu na ich pobranie w formie:
  1. wpisu w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich,
  2. oświadczenia pisemnego zaopatrzonego we własnoręczny podpis,
  3. oświadczenia ustnego złożonego w obecności co najmniej dwóch świadków, pisemnie przez nich potwierdzonego.
 3. Jeśli nie ma takiego sprzeciwu, to domniemywa się, że osoba wyraża na to zgodę.
 4. Centralny rejestr sprzeciwów prowadzi Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant”.
 5. Przepisy nakładają na lekarzy obowiązek zgłaszania do „Poltransplantu” każdej możliwości pobrania tkanek i narządów do przeszczepu od osób zmarłych.
 6. Rozmowa personelu medycznego z osobami najbliższymi zmarłego ma na celu ustalenie jego – wyrażonego za życia - stanowiska na temat pośmiertnego dawstwa narządów. Prawo nie daje uprawnień rodzinie do decydowania o pobieraniu, bądź niepobieraniu cudzych komórek, tkanek i narządów w celu ich przeszczepienia innej osobie. Ze względu na fakt, że w naszym społeczeństwie idea transplantologii i dawstwa narządów nie jest jeszcze powszechna i nie ma pełnego zrozumienia, lekarz zwraca się do rodziny osoby zmarłej z zapytaniem, czy wyraża zgodę na pobranie narządów do przeszczepu. Nie pobiera się tkanek lub narządów wbrew woli rodziny osoby zmarłej.
 7. Każdy z nas jest potencjalnym dawcą narządów, dopóki sam za życia nie wyrazi sprzeciwu.

 

 

Prezes Zarządu

,,Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

Bożena Szelągowska