Nowe ambulanse w systemie ratownictwa medycznego „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

 

W dn. 14.12.2023 r. w miejscu stacjonowania Działu Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego „Pro-Medica” w Ełku przy ul. Piłsudskiego 1 odbyło się symbolicznie przekazanie dwóch ambulansów typu C wraz z wyposażeniem medycznym, które zostały zakupione w ramach środków pochodzących z rezerwy Celowej Skarbu Państwa na realizację zadań w obszarze zdrowia 2023 – na podstawie umowy między Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Urzędem Miasta Ełku oraz dotacji Powiatu Ełckiego. Nowe ambulanse wzmocnią flotę karetek ratownictwa medycznego „Pro-Medica” w Ełku
Sp. z o.o., które posłużą mieszkańcom Powiatu Ełckiego w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele samorządów: Tomasz Andrukiewicz - Prezydent Miasta Ełku, Marek Chojnowski – Starosta Ełcki oraz Marcin Radziłowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., a także przedstawiciele „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.: Bożena Szelągowska – Prezes Zarządu, Maciej Świerszcz – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego, Dariusz Parzych – Kierownik Działu Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego.

Prezes Zarządu
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.
Bożena Szelągowska