OGŁOSZENIE

 

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej (NiŚOZ) w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. nie funkcjonuje Pogotowie Stomatologiczne.

W związku z powyższym pacjenci potrzebujący doraźnej pomocy stomatologicznej w dni powszednie w godzinach nocnych oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo - powinni zgłaszać się do instytucji pełniących doraźne dyżury stomatologiczne (zgodnie z wykazem umieszczonym na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia). Najbliższe Pogotowie Stomatologiczne znajduje się w:

 1. Białymstoku – Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczno-Lekarska E&B Falkowscy, ul. Częstochowska 18, tel. 85-651-51-70;

 2. Olsztynie - Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów "Zdrowie" Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Olsztynie, ul. Ratuszowa 4, tel 89-527-36-10.

 

          1. Prezes Zarządu

           ”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

           Bożena Szelągowska

Ełk, dn. 23.01.2024 r.