Informacje dla przedstawicieli firm medycznych /handlowych

dotyczące reklamy / promocji wyrobów medycznych


Zarząd „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. informuje, że reklama / promocja wyrobów medycznych przez przedstawicieli firm medycznych / handlowych kierowana do osób wykonujących zawód medyczny, a będących pracownikami / świadczeniodawcami „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o./  naszego podmiotu leczniczego może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974 ze zm.).
W związku z tym informujemy, że formularz zgody dla przedstawicieli firm medycznych / handlowych na spotkanie w celu reklamy / promocji wyrobów medycznych jest dostępny w Sekretariacie Spółki lub do pobrania ze strony internetowej:
www.promedica.elk.pl  → zakładka „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. → Deklaracja dostępności / Informacje → Informacje dla przedstawicieli firm medycznych / handlowych.

Przypominamy, że zgodnie z w/w ustawą:
    1. Wizyta w wybranej komórce organizacyjnej, w celu reklamy / promocji wyrobów medycznych odbywa się, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania z ordynatorem / kierownikiem.
    2. Wizyta odbywa się poza godzinami pracy.
    3. Zgody udziela Prezes Zarządu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., w przypadku nieobecności Prezesa decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor ds. Medycznych

Jednocześnie informujemy, że możliwe są szkolenia dla personelu medycznego na warunkach określonych w umowie pomiędzy Spółką, a firmą organizującą szkolenie - wzór umowy na szkolenie jest w dyspozycji Głównego Specjalisty ds. Analiz lub do pobrania ze strony internetowej:
www.promedica.elk.pl  → zakładka „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. → Deklaracja dostępności / Informacje → Informacje dla przedstawicieli firm medycznych / handlowych.

 

Pliki do pobrania: