Blok Operacyjny - 1 piętro

 

Kierownik

lek. Waldemar Szypulski

specjalista II st. w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

specjalista II st. w dziedzinie medycyny rodzinnej

Z-ca Kierownika ds. lekarskich

lek. Alina Milewska

specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Z-ca Kierownika:

lic. Małgorzata Perczak

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

 

Kontakt

Kontakt

RODZAJE WYKONYWANYCH ZABIEGÓW

 • chirurgia ogólna
 • ortopedia
 • chirurgia onkologiczna
 • chirurgia bariatryczna i chorób metabolicznych
 • ginekologia
 • położnictwo

W wyżej wymienionych dziedzinach wykonywane są wszystkie zabiegi metodami klasycznymi oraz skopowymi tzn:

 • laparoskopia - zabieg z użyciem kamery wprowadzonej do jamy otrzewnej
 • artroskopia - zabieg z użyciem kamery wprowadzonej do stawu
 • histeroskopia - zabieg z użyciem kamery wprowadzonej do jamy macicy

Na Bloku wykonywany jest pełen zakres znieczuleń tj:

 • ogólne (narkoza)
 • dożylne
 • podpajęczynówkowe
 • zewnątrzoponowe
 • odcinkowe
 • znieczulenia porodu

 

APARATURA I LOKAL
W skład Bloku Operacyjnego wchodzą 3 sale operacyjne i sala cięć cesarskich, która mieści się przy sali porodowej. Panują tam warunki do bezpiecznego, zgodnego z zasadami aseptyki przeprowadzenia zabiegów operacyjnych, wzmożony jest również reżim sanitarny. Układ pomieszczeń pozwala zapewnić zachowanie strefy septycznej i aseptycznej oraz jednokierunkowy ruch pacjentów i materiału sterylnego. Centralna sterylizacja znajduje się w tym samym pionie.

Sale operacyjne przydzielone są dla poszczególnych oddziałów zabiegowych, operacje wykonuje się według wcześniej ustalonego planu. Sale operacyjne są klimatyzowane, nie posiadają okien na zewnątrz. Klimatyzacja pozwala utrzymać w sali operacyjnej odpowiednią temperaturę i wilgotność powietrza.

Doprowadzone powietrze jest świeże, czyste, pozbawione bakterii, pyłków i gazów.

 

SPRZĘT

 • 3 aparaty do znieczulenia ogólnego "Aespire" z pełnym monitorowaniem wszystkich funkcji życiowych
 • 3 aparaty do znieczulenia ogólnego "Avans CS2" z pełnym monitorowaniem wszystkich funkcji życiowych
 • 2 laparoskopy z pełnym oprzyrządowaniem (firmy Storz i firmy Olympus)
 • artroskop z oprzyrządowaniem do przeszczepów więzadła krzyżowego (ACL)
 • histeroskop z funkcją shavera (z oprzyrządowaniem zabiegowym)
 • 4 generatory elektrochirurgiczne
 • 2 zaawansowane zestawy do śródoperacyjnego zamykania naczyń firmy Olympus
 • system ogrzewania pacjenta Astopad
 • aparat do masażu kończyn ResponceSCD (profilaktyka przeciwzakrzepowa)
 • lampa światłowodowa z projektorem światła
 • lampy operacyjne Berthold Chromophare
 • zestaw do neuromonitoringu śródoperacyjnego (ocena i ochrona nerwów krtaniowych podczas operacji na tarczycy)
 • aparat SeniMag do zlokalizowania węzła wartownika


PERSONEL
Zabezpieczenie stanowią: w ciągu dnia 3 lekarzy anestezjologów, 3 pielęgniarki anestezjologiczne i 5 instrumentariuszek oraz dyżurny zespół anestezjologiczny i 2 dyżurne instrumentariuszki. Wymieniony personel zabezpiecza wszelkiego rodzaju potrzeby zabiegowe Szpitala.

 

Wszyscy zabiegamy o to, żeby nasz Blok Operacyjny pod każdym względem był bezpieczny, bowiem BEZPIECZNY BLOK OPERACYJNY TO BEZPIECZNY PACJENT.