Apteka Szpitalna - parter

 

 

Kierownik

mgr farm. Aneta Wirkowska 

specjalizacja w dziedzinie farmacji aptecznej i farmacji szpitalnej

 

Kontakt

Kontakt

O NAS

Apteka Szpitalna znajduje się na parterze naprzeciwko Medycznego Laboratorium Mikrobiologicznego.

 

DO ZADAŃ APTEKI NALEŻY

  1. zaopatrywanie w leki gotowe, leki recepturowe i apteczne oraz płyny infuzyjne i materiały medyczne 11 oddziałów szpitalnych, Izbę Przyjęć, Blok Operacyjny, Dział Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy / Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne należących do Szpitala
  2. wykonywanie leków recepturowych i aptecznych
  3. prowadzenie gospodarki lekowej w sposób kontrolowany przy pomocy utworzonego i sukcesywnie aktualizowanego Receptariusza Szpitalnego zawierającego Szpitalną Listę Leków
  4. współuczestniczenie w monitorowaniu jakości leków (przyjmowanie i nadzór nad: dokumentacją dotyczącą działań niepożądanych, komunikatami GIF I WIF, komunikatami URPLWMiPB, itp.)
  5. udział w komisjach przetargowych na leki, materiały szewne i opatrunkowe
  6. udział w programach szczepiennych prowadzonych przez Miasto Ełk
  7. współpraca z Zespołem ds. Farmakoterapii, Zespołem ds. Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego oraz Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych

UWAGA: Apteka Szpitalna nie prowadzi sprzedaży detalicznej leków dla pacjentów.