Deklaracja dostępności "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

 

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o..

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-05-21
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-03

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik
 • brak nazwa dla niektórych linków do obrazów
 • brak kontrolek, łączy i przycisków wysyłania w niektórych formularzach HTML

 

Wyłączenia

 • Niektóre elementy strony opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-07
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Klimowicz
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 876219623

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.
 • Adres: 19-300 Ełk, ul. Baranki 24
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 87 620 95 71

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku Szpitala przy ulicy. Baranki 24 prowadzą wejścia:

 • Główne ze schodami, od strony przystanku autobusowego
 • Boczne po lewej stronie wejścia głównego dla osób niepełnosprawnych
 • Od strony z Izby Przyjęć / Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
 • Windy znajdują się w budynku szpitala
 • Korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych
 • Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

2. Do budynku Przychodni Specjalistycznej prowadzi wejście:

 • Główne ze schodami oraz z podjazdem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych
 • Windy znajdują się w budynku przychodni
 • Korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych
 • Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

2. Do budynku Przychodni Leczenia Uzależnień prowadzi wejście:

 • Główne przystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • Korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

1. wersję kontrastową,

2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

3. widoczny fokus.

Ogólne zasady używania skrótów klawiszowych:

- przycisk TAB zaznacza kolejny element

- jednoczesne użycie klawiszy TAB+SHIFT zaznacza poprzedni element

- przycisk ENTER przenosi nas do linkowanej treści

- w niektórych przypadkach możesz użyć strzałek, by zaznaczyć poprzedni/ następny element

 

Inne informacje i oświadczenia

Redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Mogą zdarzyć się jednak sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne.

Facebook

Informacje publikowane na mediach społecznościowych "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. takich jak:

 1. https://www.facebook.com/ProMedicaElk

są dostępne cyfrowo i nie wymagają publikacji na stronie internetowej.

 

Informacje