OGŁOSZENIE


Informacja dla pacjentek biorących udział w Programie Profilaktyki Raka Piersi w Szpitalu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. przy ul. Baranki 24 w Ełku

 

 

Informujemy, że nawiązaliśmy współpracę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie w celu przyśpieszenia realizacji zleconych badań dodatkowych dotyczących diagnostyki pogłębionej w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi i przy odbiorze wyniku badania mammograficznego pacjentki będą otrzymywały w Rejestracji Zakładu Diagnostyki Obrazowej już ustalony
termin wizyty w w/ Centrum Onkologicznym. Troszcząc się o dobro pacjentek powyższe ma na względzie prowadzenie aktywnych działań w celu postawienia szybszej diagnozy, w tym jak najwcześniejszego wykrycia nowotworu.


Ełk, dn. 29.09.2023 r.


Prezes Zarządu
”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.
Bożena Szelągowska