fundusze

 

 

 

Informacja w zakresie wideo tłumaczaAktualności

 

Pierwsze operacje laparoskopowego wycięcia macicy w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

 

W bieżącym roku, w Szpitalu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym odbyły się dwie pierwsze operacje laparoskopowego wycięcia macicy z powodu jej nowotworu z zastosowaniem nowatorskiej metody mapowania węzła wartownika przy pomocy zieleni indocyjaninowej. Ponadto dzięki współpracy z Akademickim Ośrodkiem Patomorfologii w Białymstoku wprowadziliśmy pełną diagnostykę genetyczną raka trzonu macicy, niezbędną do prawidłowego leczenia zgodnie z najnowszymi światowymi trendami. Zabiegi przeprowadzono dzięki zastosowaniu najnowszego toru wizyjnego oraz nowoczesnych narzędzi laparoskopowych. Zabiegi te są kolejnym krokiem w szerokim spektrum operacji wykonywanych technikami małoinwazyjnymi w tutejszym Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

Od kilku lat większość operacji usunięcia macicy wykonujemy wyłącznie metodami laparoskopowymi co daje Pacjentkom znacznie mniejsze dolegliwości bólowe w okresie okołooperacyjnym, szybką rekonwalescencję i powrót do pełni zdrowia.

Poza tym oferujemy pełną gamę zabiegów endoskopowych wykonywanych przezpochwowo m.in. elektroresekcje mięśniaków macicy, polipów jamy macicy oraz usuwanie innych zmian wewnątrzmacicznch. Dysponujemy wysokiej klasy sprzętem m.in. shaver, elektroresektoskop i histeroskopy.

Prezes Zarządu
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.
Bożena Szelągowska

Ełk, 21.02.2024 r.

zabieg1

zabieg2

OGŁOSZENIE

 

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej (NiŚOZ) w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. nie funkcjonuje Pogotowie Stomatologiczne.

W związku z powyższym pacjenci potrzebujący doraźnej pomocy stomatologicznej w dni powszednie w godzinach nocnych oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo - powinni zgłaszać się do instytucji pełniących doraźne dyżury stomatologiczne (zgodnie z wykazem umieszczonym na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia). Najbliższe Pogotowie Stomatologiczne znajduje się w:

 1. Białymstoku – Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczno-Lekarska E&B Falkowscy, ul. Częstochowska 18, tel. 85-651-51-70;

 2. Olsztynie - Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów "Zdrowie" Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Olsztynie, ul. Ratuszowa 4, tel 89-527-36-10.

 

          1. Prezes Zarządu

           ”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

           Bożena Szelągowska

Ełk, dn. 23.01.2024 r.

 

 

 

Nowe ambulanse w systemie ratownictwa medycznego „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

 

W dn. 14.12.2023 r. w miejscu stacjonowania Działu Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego „Pro-Medica” w Ełku przy ul. Piłsudskiego 1 odbyło się symbolicznie przekazanie dwóch ambulansów typu C wraz z wyposażeniem medycznym, które zostały zakupione w ramach środków pochodzących z rezerwy Celowej Skarbu Państwa na realizację zadań w obszarze zdrowia 2023 – na podstawie umowy między Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Urzędem Miasta Ełku oraz dotacji Powiatu Ełckiego. Nowe ambulanse wzmocnią flotę karetek ratownictwa medycznego „Pro-Medica” w Ełku
Sp. z o.o., które posłużą mieszkańcom Powiatu Ełckiego w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele samorządów: Tomasz Andrukiewicz - Prezydent Miasta Ełku, Marek Chojnowski – Starosta Ełcki oraz Marcin Radziłowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., a także przedstawiciele „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.: Bożena Szelągowska – Prezes Zarządu, Maciej Świerszcz – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego, Dariusz Parzych – Kierownik Działu Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego.

Prezes Zarządu
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.
Bożena Szelągowska

 

OGŁOSZENIE


Informacja dla pacjentek biorących udział w Programie Profilaktyki Raka Piersi w Szpitalu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. przy ul. Baranki 24 w Ełku

 

 

Informujemy, że nawiązaliśmy współpracę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie w celu przyśpieszenia realizacji zleconych badań dodatkowych dotyczących diagnostyki pogłębionej w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi i przy odbiorze wyniku badania mammograficznego pacjentki będą otrzymywały w Rejestracji Zakładu Diagnostyki Obrazowej już ustalony
termin wizyty w w/ Centrum Onkologicznym. Troszcząc się o dobro pacjentek powyższe ma na względzie prowadzenie aktywnych działań w celu postawienia szybszej diagnozy, w tym jak najwcześniejszego wykrycia nowotworu.


Ełk, dn. 29.09.2023 r.


Prezes Zarządu
”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.
Bożena Szelągowska

Realizacja projektu "Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług w "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o."

 

Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie

 

Szpital "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. wraz z 48 pielęgniarkami i położnymi podjęli istotny krok w rozwoju opieki zdrowotnej. Przez dwa miesiące, personel uczestniczył w specjalistycznym kursie "Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie" we współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur oraz dzięki wsparciu programu "Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020". Kurs skupił się na poprawie umiejętności komunikacji interpersonalnej, w kluczowych elementach w kontakcie z pacjentami. Inwestycje w rozwijanie kompetencji personelu medycznego przyczyniają się do lepszej opieki zdrowotnej i zwiększenia zaufania pacjentów. Takie projekty wspierają rozwój opieki zdrowotnej, co przekłada się na dobro pacjentów i społeczeństwa.

Komunikowanie interpersonalne

Komunikowanie interpersonalne