fundusze

 

 

 

Informacja w zakresie wideo tłumaczaAktualności

 

OGŁOSZENIE


Informacja dla pacjentek biorących udział w Programie Profilaktyki Raka Piersi w Szpitalu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. przy ul. Baranki 24 w Ełku

 

 

Informujemy, że nawiązaliśmy współpracę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie w celu przyśpieszenia realizacji zleconych badań dodatkowych dotyczących diagnostyki pogłębionej w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi i przy odbiorze wyniku badania mammograficznego pacjentki będą otrzymywały w Rejestracji Zakładu Diagnostyki Obrazowej już ustalony
termin wizyty w w/ Centrum Onkologicznym. Troszcząc się o dobro pacjentek powyższe ma na względzie prowadzenie aktywnych działań w celu postawienia szybszej diagnozy, w tym jak najwcześniejszego wykrycia nowotworu.


Ełk, dn. 29.09.2023 r.


Prezes Zarządu
”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.
Bożena Szelągowska

Realizacja projektu "Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług w "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o."

 

Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie

 

Szpital "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. wraz z 48 pielęgniarkami i położnymi podjęli istotny krok w rozwoju opieki zdrowotnej. Przez dwa miesiące, personel uczestniczył w specjalistycznym kursie "Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie" we współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur oraz dzięki wsparciu programu "Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020". Kurs skupił się na poprawie umiejętności komunikacji interpersonalnej, w kluczowych elementach w kontakcie z pacjentami. Inwestycje w rozwijanie kompetencji personelu medycznego przyczyniają się do lepszej opieki zdrowotnej i zwiększenia zaufania pacjentów. Takie projekty wspierają rozwój opieki zdrowotnej, co przekłada się na dobro pacjentów i społeczeństwa.

Komunikowanie interpersonalne

Komunikowanie interpersonalne

OGŁOSZENIE z dnia 26.10.2023 r.

 

w sprawie rozszerzenia wieku kobiet kwalifikujących się do programu profilaktyki raka piersi oraz do programu raka szyjki macicy.

W związku z ogłoszeniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 2167) informuję, że od dnia 1 listopada 2023 r.:

 1. Program profilaktyki raka piersi obejmuje kobiety w wieku 45-74 lat,
  1. program profilaktyki raka piersi realizowany jest w Szpitalu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. ul. Baranki 24 – Pracownia Mammografii;
  2. obowiązuje wcześniejsza rejestracja w godz. 8:00-14:00, tel. 87/621-97-30 lub osobiście;
 2. Program profilaktyki raka szyjki macicy obejmuje kobiety w wieku 25-64 lat,
  1. program profilaktyki raka szyjki macicy realizowany jest w Przychodni Specjalistycznej, ul. M. Konopnickiej 1 – Poradnia Położniczo-Ginekologiczna;
  2. obowiązuje wcześniejsza rejestracja:
   1. osobiście w godz. 07.00 – 19.00,
   2. telefonicznie w godz. 08:00 – 19:00,

tel. 87/610-84-17, 87/610-05-01, 87/506-506-0

Prezes Zarządu
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.
Bożena Szelągowska

OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie

 Sternik 2023 - Ku przyszłości

 

Sternik 2023 - Ku przyszłości