W dniu 27.05.2024 r., w ramach realizacji projektu LTPL00130 - "Wyeliminowanie zaniedbań w diagnostyce i leczeniu nowotworów, w szczególności poprzez wzmocnienie usług zdrowotnych na pograniczu polsko-litewskim", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Litwa-Polska 2021-2027, odbyło się spotkanie grupy roboczej w Szpitalu w Druskiennikach. 

W spotkaniu udział wzięli Beneficjenci, których reprezentowali Przedstawiciele "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. z wraz z Zespołem Projektowym oraz Przedstawiciele Szpitala VšĮ Druskininkai.

Całkowita kwota dofinansowania projektu z EFRR- 690.093,00 EUR.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt medyczny m.in. do Pracowni Endoskopii oraz na Blok Operacyjny, ambulans typu C oraz zostanie przebudowana wentylacja mechaniczna na jednej sali operacyjnej na Bloku Operacyjnym. O szczegółach będziemy informowali wkrótce.

banner spotkanie szpital Druskienniki