Międzynarodowa Konferencja i Warsztaty

  

Interreg Litwa-Polska w ramach realizacji projektu LTPL00022

"Świadczenie wysokiej jakości usług medycznych na obszarze pogranicza polsko-litewskiego, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia chirurgicznego i profilaktyki chorób zagrażających życiu",

które odbędą się w Folwarku Łękuk w dniach 11-12 lipca 2024 r.

  Na miejsce konferencji wybraliśmy Folwark Łękuk w Puszczy Boreckiej.

 

English version:

International Conference and Workshops

 

Interreg Lithuania-Poland within the project LTPL00022

"Provision of high quality medical services in the polish-lithuanian border area, focusing on surgical treatment and prevention of life-threading diseases",

Folwark Łękuk  11-12 July 2024

As the place for the conference we chose Folwark Łękuk.